Dinant - Gerechtsgebouw - Financiecentrum

Architecten

Cerau Architects Partners, AUPa , Atelier d’Architecture de Genval

Locatie

Dinant

Bouwheer

Regie der Gebouwen

Startdatum

2014

Einddatum

2018

De gerechtelijke diensten en de diensten van de Fod Financiën zijn momenteel verspreid over de stad en kampen met een weinig functionele infrastructuur. Een functioneel gebouw dat beantwoordt aan de behoeften van deze diensten, dringt zich op. Daarom besliste de Belgische Staat om via de Regie der Gebouwen een nieuw complex Gerechtsgebouw Financiecentrum te bouwen, aan de oevers van de Maas.
Het project bestaat uit twee delen, namelijk het gebouw bestemd voor de diensten van Justitie en het gebouw bestemd voor de diensten van Financiën. Een esplanade verbindt beide gebouwen. Het complex bevindt zich tussen heuvel en stroom en de inplanting gebeurt in de lengte.
Op 4 april 2014 gaf de Ministerraad zijn akkoord om een promotieopdracht voor werken uit te schrijven voor de bouw van dit nieuwe complex. Het project werd sindsdien grondig herzien in samenwerking met de FOD Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken, teneinde enerzijds te beantwoorden aan de wens tot samenvoeging van de rechtscolleges en anderzijds aan de ministeriële eis tot rationalisering van de oppervlakten op basis van de nieuwe normen die werden uitgevaardigd door de Regie der Gebouwen.

Ondernemingen