Brugmannziekenhuis - Gebouw “Henri Vis”

Architecten

SAMYN and PARTNERS architects & engineers - BEAI

Locatie

Laken, Brussel

Bouwheer

UKZKF - UVC Brugmann

Einddatum

2018

Het totaalproject OSIRIS, dat in verschillende etappes uitgevoerd wordt, laat toe de herstructurering die in 1995 werd doorgevoerd door het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) op te nemen in de rationalisering van de site, de ziekenhuisinstallaties en de competenties te verdiepen door het geheel van de originele compositie van architect Victor Horta opnieuw in de verf te zetten.

Een van de belangrijke elementen van dit programma is de bouw van een nieuwe gemengde vleugel, het gebouw Henri Vis dat gezamenlijk wordt uitgebaat door het UKZKF en het UVC Brugmann. Hierin wordt het nieuwe medisch-technische “hart” van het UKZKF ondergebracht: pediatrische spoedgevallen, operatiekwartier en chirurgisch daghospitaal, evenals twee units voor de pedopsychiatrie en burelen. Daarnaast herbergt het gebouw twee materniteitsafdelingen en één niet-intensieve neonatologie van het UVC Brugmann. Het gebouw Henri Vis symboliseert zo de toenadering tussen de twee ziekenhuizen en het gemeenschappelijk worden van hun installaties en competenties. Alle niveaus zijn via galerijen verbonden met de algemene circulatie van de bedden en de logistiek in de nieuwe ziekenhuisvleugels (fase 1 en 2) én met het UKZKF.

Gezien vanaf de Crocqlaan, sluit het bouwvolume van het gebouw Henri Vis aan bij dat van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth. De samenstelling en de materialen van de gevels van het gebouw Henri Vis zijn een verderzetting van die van de nieuwe ziekenhuisvleugels (fases 1 en 2) en garanderen zo een architecturale eenheid voor het geheel van de heropbouw van het UVC Brugmann: zinken gevelbekleding, vensterbanken met leuningen in gegalvaniseerd staal, zinken dak met horizontale strook van vensters en ventilatieroosters, plint in zwarte baksteen.

Ondernemingen