Dungelhoeffsite - Lier

Architecten

Beel & Achtergael arch., AIM Architects In Motion

Locatie

Dungelhoeffsite, Lier

Bouwheer

Solag – Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Lier Autonoom Gemeentebedrijf

Startdatum

2012

Einddatum

2014

Het project betreft PPS + DBFM.
Ontwerpen, bouwen en onderhoud van een nieuw stadskantoor met ondergrondse parking.
De realisatie van het nieuwe stadskantoor in de voorbouw van de kazerne is de katalysator voor de verdere ontwikkeling van de site. Ondanks de grondige renovatie en reorganisatie van de leegstaande gebouwen zal de specifieke kwaliteit en beeldwaarde van de gesloten militaire gebouwen bewaard worden. Er is getracht met respect om te gaan met de historische kwaliteit en de beeldwaarde van het gebouw, zowel van op de Stadsvesten/Baron Opsomerlaan als van op het Paradeplein.


Daarbij is gekozen om met één gerichte ingreep te duiden op de functiewijziging van het gebouw.  Tussen de bestaande historische bebouwing wordt een nieuw eigentijds nieuwbouwvolume geschoven.
De lichtheid en openheid van het nieuwbouwvolume maakt aan de bezoekers meteen duidelijk dat dit het nieuwe administratieve hart is voor de dienst-verlening van stadskantoor én tevens voor Sociaal Huis. Het nieuwbouwvolume vormt immers niet alleen de toegang tot het stadskantoor, maar ook tot het Sociaal Huis. De werken omvatten sloopwerken ruwbouw, afwerking, technieken en beperkte omgevingswerken.
Oppervlakte:
- 5.330 m² Stadskantoor;
- 8.130 m² ondergrondse parking;
- 6.500 m² Sociaal Huis.

Ondernemingen