Asty-Moulin

Architecten

Atelier de l'Arbre d'Or, DDS+, QBrik

Locatie

Namen

Bouwheer

Thomas & Piron Bâtiment

Startdatum

2022

Dit project toont de ambitieuze aanpak van de site Asty-Moulin en draait rond:

• de volledige sanering van de gebouwen en de ondergrond van de site,

• de omleiding van een deel van de vernauwing van de Houyoux over meer dan 100 m,

• de instandhouding van twee typische gebouwen uit het industriële verleden van Saint-Servais, zijnde het oude Cema-magazijn en de gevels van de hal met de vijf puntgevels van de vzw Entranam,

• de aanleg van nieuwe kwalitatieve openbare ruimtes (zowel bestraat als groen),

• de aanleg van ongeveer 36.000 m² aan nieuwe woningen - met 341 overdekte of ondergrondse parkeerplaatsen - en diensten,

• de promotie van hernieuwbare energie (fotovoltaïsche en thermische panelen, enzovoort) en vernieuwende technieken (afvalbeheer, laag-energieverbruik enzovoort),

• de bevordering van de zachte en alternatieve mobiliteit (deelauto's, elektrische auto's, deelfietsen en privéfietsen, …).

Ondernemingen

Overige ondernemingen
C2 Project, Six Consulting & Engineering sa., Edifis Engenieri.