Renovatie van het viaduct van Ensival richting Battice (E42/A27)

Locatie

Battice (E42/A27)

Bouwheer

SOFICO

Startdatum

2016

Einddatum

2018

De renovatiebouwwerken aan het viaduct van Ensival richting Battice, die twee jaar in beslag namen, werden voltooid in mei 2018. De werken omvatten de herstelling van het brugdek van het kunstwerk, de plaatsing van een nieuwe afdichtingslaag, nieuwe wegdekken, nieuwe uitzetvoegen, nieuwe vangrails en geluidsschermen.

Dit bouwwerk had uitsluitend betrekking op de rijstroken in de richting van Battice, aangezien de rijstroken richting Spa deze ingrepen al in 2013-2014 hadden ondergaan.

Projectmanager: Overheidsdienst Wallonië Mobiliteit en Infrastructuur.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
4M Europe