Verschillende werven voor zeewering Zeeheldenplein: zeewering, erfgoed en recreatie

Locatie

Oostende

Het Zeeheldenplein in Oostende is volledig gerenoveerd. Het nieuwe plein blijkt ‘the place to be’ voor wandelaars en recreanten in de Stad aan Zee. In 2011 zijn in de omgeving van het Zeeheldenplein de werken gestart die Oostende moeten beschermen tegen mogelijke extreem zware stormen. Deze werken kaderden in het grotere plan voor verbetering van de zeewering en de maritieme toegankelijkheid van Oostende, bekend als het Openbare Werken-plan.

Er zijn ingrijpende werken uitgevoerd aan de haventoegang, met onder meer de bouw van twee nieuwe havendammen, en tegelijk is de strandzone die gelegen is voor het stadscentrum van Oostende verhoogd en verbreed. Met deze werken is langs de Vlaamse kust de zwakste schakel aangepakt in de afweer tegen het geweld van de zee. Het Noodstrand dat de zeedijk moet beschermen vanaf het Groot Strand tot aan de westelijke havendam is volledig ingeburgerd. Dit ruim 200 meter brede strand is in Oostende niet meer weg te denken.

Maar ondanks het brede strand bleef de zone aan het Klein Strand bedreigd door zware golfaanvallen. Hier was het nodig om bijkomende maatregelen tegen overstroming te nemen. Dat was de aanzet tot volledige renovatie van het Zeeheldenplein, dat 3 keer zo groot is geworden als voorheen.

De bestaande dijk rond het plein is plaatselijk verbreed om te functioneren als een constructie die de golven kan dempen. Met een terrasvormige uitbouw is een nieuwe promenade gemaakt. Het Zeeheldenplein sluit nu fraai aan op de Albert I Promenade, op de wandelweg van de nieuwe westelijke havendam en op de Visserskaai. In het Plein is de oorspronkelijke historische Bastionvorm visueel afgetekend in de bevloering. Het monument van de op zee omgekomen zeelieden, dat menig Oostendenaar diep in het hart draagt, blijft centraal staan. Er is evenmin geraakt
aan het vertrouwde en geklasseerde Westerstaketsel.

De laatste ingrepen voor de afwerking zijn in september 2012 uitgevoerd. Na de drukte van het zomerseizoen is nog ruim 7.500 vierkante meter bekleding met gele klinkers aangebracht op het bovenplein en zijn glazen windschermen geplaatst rond het verzonken fonteinplein. Ook de helling naar de westelijke havendam is afgewerkt. Voor de recreanten is het nu afwachten tot die havendam opengesteld wordt voor een wandeling ‘in zee’.

De renovatie van het Zeeheldenplein was een grote uitdaging voor de afdeling Kust. Hier is niet alleen gewerkt aan de beveiliging tegen overstroming, maar ook aan de verfraaiing van de leefomgeving. Er is gestreefd naar een zo groot mogelijk respect voor de Oostendse zeedijk die zonder meer waardevol historisch erfgoed is. Maar tegelijkertijd is het nieuwe Zeeheldenplein een voorbeeld van aantrekkelijke architectuur die de dagdagelijkse beleving van de kust en de zee ter plaatse des te aangenamer maakt.

Ondernemingen