Corda Campus

Architecten

ELD Partnership Antwerpen

Locatie

Kempische Steenweg, Hasselt

Bouwheer

Corda Campus NV

Startdatum

2017

Einddatum

2019

Op de Corda Campus – de voormalige Philipsterreinen langs de Kempische Steenweg in Hasselt – verrijzen momenteel twee nieuwe kantoorgebouwen. Het zijn kopieën van het opmerkelijke gebouw centraal op de site. Dat trekt al van af de steenweg de aandacht omwille van zijn hellende groendak. Corda II en III zoals de nieuwe gebouwen gedoopt zijn krijgen net zo’n groendak. De twee gebouwen liggen parallel met het eerste gebouw en staan haaks op de toegangsweg tot de site. Beide kantoorcomplexen delen een ondergrondse parking van 10.000m².

De schuine dakstructuur samen met de niet-evenwijdige gevels maken de opdracht er niet eenvoudiger op. Om de bouwtermijn in te korten, werkt Democo maximaal in een prefab concept.

Ondernemingen