Arthur

Architecten

Bontinck Architecture & Engineering

Locatie

Boudewijnstraat - Solvynstraat, Antwerpen

Bouwheer

nv Vooruitzicht

Einddatum

2014

Nieuwbouwproject van 30 serviceflats en 198 RVT-kamers met ondergrondse parking, gelegen op de site van het huidige Arthurgebouw te Antwerpen. Stad Antwerpen wil enkele perspectieven behandelen. Het herstellen van het verstoorde bouwblok is hierbij het belangrijkste. Daarnaast streeft stad Antwerpen naar een voldoende groot, gevarieerd en kwalitatief woonaanbod. Het project sluit nauw aan met de bouwhoogte en functie van de bestaande bebouwing in de Boudewijnssteeg en de Solvynsstraat, en sluit hierdoor het onderbroken bouwblok Boudewijnsstraat-Solvynsstraat-Miraeusstraat-Paleisstraat terug aan elkaar tot een logische aaneengesloten bebouwing. Variatie in de gevels wordt verkregen door de functionele opdeling tussen serviceflats, luxe-RVT kamers en gewone RVT kamers. De ritmiek van de gevels wordt op bepaalde plaatsen onderbroken door specifieke achterliggende functies die de lange bouwblokken opdelen en verschalen tot beheersbare stedelijke blokken. Ook de inrit van de parking is in het gebouw opgenomen en mee in de gevel geïntegreerd. Het groen thema dat het gebouw omsingelt, overspoelt het gebouw door de groendaken. De architectuur creëert veel zichtdaken, de groendaken dienen op deze manier voor een 2de tuinvlak. Als schermen tussen de terrassen op de daken worden hagen geplaatst. Op gelijkvloers situeren zich het dagverblijf, cafetaria en de commerciële ruimtes. Het bouwvolume rond het Park Arthur herbergt de serviceflats. De bouwblokken langs de Boudewijnstraat en Solvynstraat bevatten de RVT-kamers. Vorm en functie zijn door de gevelopbouw nauw met elkaar verwant. Ten slotte wordt Park Arthur aangelegd en na afwerking overgedragen aan de Stad Antwerpen.

Ondernemingen