Artevelde Hogeschool

Architecten

BINST ARCHITECTS

Locatie

Gent

Bouwheer

Artevelde Hogeschool

Scholen bouwen is bouwen aan de toekomst omdat jonge mensen de ruimtelijke ervaring van licht, lucht, eenvoud en schoonheid een leven lang meedragen en doorgeven. Het geven van dergelijke creatieve impulsen op maatschappelijk vlak wordt door de ontwerpers als een hele eer beschouwd. Artevelde Hogeschool is voor CBA het vierde winnende wedstrijdontwerp voor een schoolgebouw, het meest expressieve tot nu toe. Het profileert zich voornamelijk door zijn bijzondere context, solitaire invulling en specifieke parameters. Binnen de contouren van het masterplan - evenwijdig aan het toekomstige lineaire park en in relatie met de inplanting van de volumes - volgt een oplopende trappenpartij met centrale patio de natuurlijke glooiing van de stad. Dit baken aan de Gentse Kantienberg overkoepelt als een bakstenen sculptuur de ingang en de mediatheek en wordt aan de achterkant gesteund door een toren. Verticaal roterende aluminiumlamellen hullen de toren in een discrete verpakking. De “levende” gevels met hun steeds wisselende beeld zijn gericht naar de stad en flirten met de transparantie van het torenvolume. Zo duiken diverse dag- en nachtsferen op in de Gentse skyline.

Ondernemingen