Citygate I - Kuborn Anderlecht

Architecten

B2Ai

Locatie

Brussel

Bouwheer

S.M. BKP (Belfius Immo - Kempenland - Pargesy) - Citydev.brussels - S.D.R.B.

Einddatum

2020

Een project waar een ganse buurt beter van wordt
Het masterplan werd opgesteld in samenwerking met de gemeente Anderlecht en regionale overheden, het volgt de doelstellingen van het wijkcontract Canal du Midi en is uitgewerkt in synergie met andere projecten gepland in het gebied. Het project moet de wijk en de ruime omgeving revitaliseren en zorgen voor het herstel van het blauwe en groene netwerk in functie van een duurzame biodiversiteit.
Context
De site ligt op een cruciaal punt dat de toegang tot Brussel markeert waarbij in deze nieuwe ontwikkeling het accent ligt op duurzaam, ecologisch en voorbeeldig bouwen, evenals op kwaliteitsvolle infrastructuur.
Door de verdichting van die gebieden net buiten het centrum, in de buurt van het openbaar vervoer en de aanwezige arbeidspolen, wordt het project actief betrokken bij duurzame stedelijke ontwikkeling.
In en rond het gebied zijn een groot aantal initiatieven aan de gang om de kwaliteit van leven te verbeteren. De wijkovereenkomst “Canal du Midi” pleit voor initiatieven zoals moestuinen of een buurtrestaurant. Het project biedt ruimte voor winkels, ontmoetingsplaatsen, collectieve tuinen en een gemeenschappelijke ruimtes om groepsactiviteiten te organiseren.
De relaties tussen de toekomstige bewoners en het contact met de toekomstige wijk zijn twee criteria in dit project voor de positionering van de woonruimtes: ze houden rekening met gunstige oriëntaties om de kwaliteit van het leven in de appartementen te maximaliseren. Niet alleen de oriëntatie van de leefruimtes is belangrijk, maar ook de levendigheid van het binnenblok en de relatie met de omringende straten.
Architectuur
De keuze voor het gevelmateriaal was er resoluut één voor een buitenhuid van baksteen, waardoor het project zich integreert in de omgeving en in staat stelt om de tand des tijds te doorstaan. Er worden drie afzonderlijke volumes gebouwd, gescheiden door twee aparte ingangen. De drie vleugels hebben elk een eigen organisatie en typologie van woningen.
Hierdoor wordt het ritme van de verschillende gabarieten versterkt en is er een brede visuele inkijk naar het binnengebied. Het masterplan voorziet in de heraanleg van straten met meer groen en meer ruimte voor de voetgangers, wat tot uiting komt door de manier waarop de hoek wordt behandeld.
Engineering
De bewoners krijgen comfortabele, uiterst energie-efficiënte huizen, een centrale binnenplaats die veel activiteiten toelaat, een aangename interne circulatie en ontmoetingsplekken. Alle woningen worden passief, 30% zijn nulenergiewoningen en 20% van de elektriciteit wordt opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen.
Bij de keuze van de gebruikte materialen is altijd het beste compromis voor ogen gehouden qua esthetiek, duurzaamheid en milieuimpact. Bovendien zal gebouwd worden met een luchtdichtheid van n50 en 0,6, en zal de hoeveelheid afval zo beperkt mogelijk gehouden worden. Door de het grote groene binnengebied wordt een CBS-coëfficient bereikt van 0,6. Het gebruik van leidingwater wordt beperkt, regenwater wordt opgevangen en opgeslagen.

Ondernemingen