Bouw van een nieuwe waterkrachtcentrale op de site van Grosses Battes (Ourthe)

Locatie

Les Grosses Battes, Angleur

Bouwheer

SOFICO

Startdatum

2019

Einddatum

2020

Eind 2019 begon de firma HydroB met de bouw van de waterkrachtcentrale van Grosses Battes in Angleur. Het is de bedoeling deze centrale in de herfst van 2020 in gebruik te nemen. Deze nieuwe centrale zou ongeveer 4.400.000 kWh/jaar moeten produceren. De eerste fase van de werken omvat de aanleg van een dijk voor het droogleggen van de plaats waar de centrale moet komen. De rest van de werken omvat de afbraak van de oude centrale en de bouw van een geheel nieuwe betonnen structuur voor de twee nieuwe turbines en de technische en elektriciteitslokalen.

Projectmanager: Overheidsdienst Wallonië Mobiliteit en Infrastructuur.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
HydroB