Haren - Nieuw gevangeniscomplex

Locatie

Haren

Bouwheer

Regie der Gebouwen

Startdatum

2013

Einddatum

2022

Het gevangeniswezen in Belgie kampt al geruime tijd met een capaciteitsprobleem. Verschillende bouwdossiers voor nieuwe gevangenissen (Dendermonde, Beveren. ...), gerealiseerd binnen een DBFM-formule, spelen hier op in.
De nieuwe gevangenis in Haren is de grootste van het land, ter vervanging van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael, met plaats voor 1.190 gedetineerden. Het omvat verschillende afdelingen omvatten.
VK staat er in voor de technieken, en naast de veiligheid is energie-efficientie een belangrijk thema. Er worden dan ook verschillende actieve en passieve maatregelen in de studie opgenomen: automatische, daglichtafhankelijke lichtregeling, warmtepompen in combinatie met een BEO-veld, warmtekrachtkoppeling … Ook het waterverbruik wordt gemonitord en gestuurd. Grijs water wordt gezuiverd en wordt samen met gerecupereerd regenwater aangewend voor toiletspoeling, schoonmaken, wassen en besproeien van de tuin.
Ambitie is een energieneutraal complex met BREEAM-certicaat 'Very Good'. Verschillende maatregelen moeten leiden tot 60% minder CO2-uitstoot en 77% minder gebruik van leidingwater.
Fire Safety. Het team Fire safety stond in voor de volledige ondersteuning op vlak van passieve en actieve brandveiligheid. Passief is sterk gefocust op compartimentering en veilige evacuatiewegen. Actief waarborgt zowel een sprinkler- als RWA-systeem een veiligheidsniveau, evenwaardig aan de federale en gewestelijk wetgevingen. Het team Fire safety deed ook de praktische follow-up om de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering te garanderen.

Ondernemingen