Renovatie van het Galileo-gebouw

Architecten

BINST ARCHITECTS

Locatie

Brussel

Bouwheer

Belfius Insurance

Startdatum

2019

Einddatum

2021

Het Galileegebouw, gelegen naast de Botanische Tuinen in het centrum van Brussel, wordt volledig gerenoveerd volgens de principes van Het Nieuwe Werken, voor rekening van de eigenaar Belfius Insurance. Dit werkorganisatieconcept beoogt een duurzame en flexibele samenwerking en moet de werknemers van de drie federale volksgezondheidsorganisaties die in het gebouw hun intrek nemen, samenbrengen, zodat zij hun diensten beter op de bevolking kunnen afstemmen.

Het project omvat de renovatie van 13 verdiepingen kantoren en bijbehorende conferentiefaciliteiten, met een totale oppervlakte van 35.000 m². Arcadis werd aangesteld voor de volledige studie van de technische installaties, waarbij we ons concentreerden op de duurzaamheid en het comfort van het gebouw. We hielden ook toezicht op de bouwplaats. Binst Architects is verantwoordelijk voor de architectuur en het ontwerp van het gebouw.

De verhuis van het RIZIV, het FAGG en de FOD Volksgezondheid naar het gerenoveerde Galileo-gebouw kadert in het optimalisatieproject "Redesign" van de federale regering, dat tot doel heeft de efficiëntie van de overheidsdiensten te verhogen en de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.

Ondernemingen