Gevangenis van Marche-en-Famenne

Architecten

Cerau Architects Partners, SCAU

Locatie

Chaussée de Liège 180, 6900 Marche-en-Famenne

Bouwheer

FOD Justicie - Regie der Gebouwen

Startdatum

2011

Einddatum

2013

De gevangenis met een capaciteit van 312 plaatsen bevindt zich op een terrein van 16 hectare ten noorden van de gemeente Marche-en-Famenne, langs de rijksweg 63 in de richting van Luik. De mens en het milieu staan centraal bij de ontwikkeling en de werking van de gevangenis. Het concept streeft naar een uitgesproken moderniteit waarbij het de veiligheid en functionaliteit verzekert en tegelijkertijd de re-integratie van gevangenen bevordert. Het beantwoordt eveneens aan andere doelstellingen: het gevecht tegen een gevoel van onzekerheid en zintuiglijke armoede door een waardig levenskader voor het personeel en de gevangenen te creëren en het beperken van de impact op het milieu. Laureaten van de wedstrijd in 2010.

http://nouvellesprisons.be/nl/prison/marche-en-famenne-nieuwe-gevangenis

Ondernemingen