Gyproc

Architecten

CONIX RDBM Architects

Locatie

Haven 1602, Kallo

Bouwheer

Saint-Gobain Gyproc Belgium

Einddatum

2008

Het kantoorgebouw met trainingcenter en showroom van Saint-Gobain Gyproc bevindt zich op het industrieterrein te Kallo, en heeft een oppervlakte van ruim 3.200 m². Het gebouw bevat:
- kantoorruimten
- laboratoria
- vergaderfaciliteiten
- opleidings- en trainingscentra met leslokalen
- showroom.

CONIX RDBM Architects heeft bij dit project de opdrachtgever geadviseerd bij het opstellen van het programma van eisen en is vervolgens opgetreden als architect. Daarbij is het plan volledig ontwikkeld vanaf het programma van eisen tot en met de uitvoeringstekeningen en in de realisatiefase is het volledige toezicht en directie over de bouw gevoerd. Tijdens de ontwikkeling van dit project heeft duurzaam bouwen steeds zeer hoog in het vaandel gestaan. Een eerste ontwerp is opgemaakt volgens het principe van een passief huis concept, uiteindelijk is een gebouw met een globale K-waarde van 21 gerealiseerd. Tijdens de bouw werd dit project volledig volgens de principes van het bouwteam opgevolgd, transparante, strakke budgetopvolging en uitvoeringsplanning. De voor dit gebouw gebruikte materialen en afwerking zijn gekozen in relatie tot het gebruik en de ligging. Door toepassing van staalplaat met een liggende profilering, heeft het gebouw een bij het industrieterrein behorende uitstraling gekregen, dat door de combinatie met grote glazen elementen zeer open oogt. De afwerking aan de binnenzijde is op de verdieping met de kantoren en vergaderfaciliteiten “warm” en afgestemd op bureauwerkzaamheden. Op de begane grond, waar voornamelijk ruimten zijn waar de bouwmaterialen worden getoond en verwerkt is de afwerking strak en industrieel en vooral gericht op de verwerkte producten.

LAAG-ENERGIE KANTOORGEBOUW
Het traject voor dit laag-energiekantoorgebouw geeft de expertise van CONIX RDBM Architects weer; hoewel er door de opdrachtgever niet werd gekozen een passief kantoor te bouwen; werd deze optie door CONIX RDBM Architects volledig uitgedacht en ontworpen. Gedurende de gehele ontwerpperiode werd er door de opdrachtgever gevraagd om de volgende onderzoeken uit te voeren: 
- ontwerp 1: 2 aparte entiteiten: 1 voor training center en 1 voor kantoorgebouw en showroom + een variante ‘aanbouw AT gebouw’.
- ontwerp 2: passief huis 
- ontwerp 3: passief huis, verkleinde versie, inhuizing Gyproc + Isover + Weber
- ontwerp 4: laag energie gebouw, verkleinde versie, opdeling van 1ste verdieping in kantoren en vergaderzalen, inhuizing Gyproc + Isover. 

De uiteindelijke EPB verslaggeving geeft het volgende weer:
- K-peil is 22; K-peil moet volgens EPB regelgeving kleiner dan of gelijk zijn aan 45. K22 is een zeer lage waarde.
- E-peil is 95; E-peil moet volgens EPB regelgeving kleiner dan of gelijk zijn aan 100. E95 is een standaard waarde.

Het gebouw heeft een k-waarde van 22. Dit is bereikt door toepassing van 6cm EPS onder de vloerplaat begane grond, 20 cm glaswol in de spouw van de buitenwanden en 40cm glaswol op het dak. Daarnaast is er rekening gehouden met beperking van de glasoppervlakte en de oriëntatie. Inzake E-peil is het mogelijk om een E-peil 70 te halen. Om investeringstechnische redenen zijn echter een aantal bedachte maatregelen niet uitgevoerd. Voorbeeld hiervan zijn daglichtgeregelde verlichting, koelgroep met betere COP, luchtdichtheidstest. Het actuele E-peil is 95 voor het gehele gebouw dat kantoren en werkplaatsen bevat.

De visie van CONIX RDBM Architects met betrekking tot concrete maatregelen i.v.m. duurzaam bouwen kadert in onze algemene missie van “slim” huisvesten nl. “slim duurzaam bouwen” ofwel optimaal benutten van wat er is en bijsturen met o.a. extra aandacht voor verlichting (bvb daglichtsturing en bewegingsdetectie), verwarming (bv. warmteterugwinning via warmtepomp en pieken opvangen met Cv-ketel), het gebouw slim oriënteren, ventilatie, oververhitting vermijden…

 

Ondernemingen