Chemisch onderzoekscentrum Shell

Architecten

Samyn and Partners architects & engineers

Locatie

Louvain-La-Neuve

Bouwheer

Royal Dutch / Shell

Startdatum

1986

Einddatum

1992

Het programma was tot twee hoofdbehoeften te herleiden: enerzijds de nood aan een gebouw dat op korte en middellange termijn aan de technische prestaties voldoet en anderzijds de mogelijkheid om het project zeer fors te laten groeien (tot een viervoud van de eerste fase) om latere congestie te vermijden.

Het onderzoekscentrum omvat 3 hoofdtypes van lokalen: laboratoria, kantoren en grote testhallen. Ze liggen verspreid rond een centraal gebouw waarin het onthaal, de administratieve lokalen, de testzones, het documentatiecentrum, het informaticacentrum, de vergaderzalen en de cafetaria zijn ondergebracht.

De centrale ligging van het documentatiecentrum, in het hart van het project en op het kruispunt van alle wegen, was een absolute must. De projectmanagers vinden namelijk dat toegepast onderzoek tot doel heeft een meerwaarde te geven aan de bestaande informatie. De onderzoekers putten dus uit het documentatiecentrum de intellectuele grondstof waarmee zij aan de slag gaan en het is daar dat ze de resultaten van hun inspanningen bewaren.

Rond deze lokalen bevinden zich talloze serviceruimten: de servicezones van elke groep laboratoria inclusief opbergruimte en technische lokalen; de zones voor de productie en verspreiding van energie; en de energiedistributiekanalen die in dit geval een groot bouwvolume vertegenwoordigen.

Ondernemingen