Brussel - Hoofdzetel van de Regie der Gebouwen - New Ways of Working

Locatie

Brussel

Bouwheer

AXA Real Estate

Startdatum

2015

Einddatum

2017

Enkele jaren geleden voerde de federale overheid een nieuwe bezettingsnorm in en een gestandaardiseerde methode om te berekenen hoe groot de oppervlakte van de werkruimtes van de federale overheidsdiensten moet zijn. Sindsdien hanteert de Regie der Gebouwen die nieuwe bezettingsnorm van 12,5 vierkante meter voor het huisvesten van overheidsdiensten. De toepassing van de norm opent veel perspectieven voor het optimaliseren van de huisvesting van overheidsdiensten.
Voor de organisatie van het werk legt de Regie der Gebouwen zich toe op vernieuwende principes: de new ways of working. Met dat concept in het achterhoofd worden de kantoren flexibeler en dynamischer ingericht, zodat er een aangename en moduleerbare omgeving ontstaat waarin iedereen zijn werk op zijn eigen manier kan organiseren. De Regie der Gebouwen stelt die principes niet alleen aan haar klanten voor, ze past ze ook zelf toe. Sinds 2015 is ze gestart met de reorganisatie van haar hoofdzetel. Op termijn zullen alle medewerkers van de hoofdzetel werken volgens de new ways of working-principes.
De diensten van de Regie der Gebouwen worden efficiënter en compacter gehuisvest, zodat er in het gebouw plaats vrijkomt voor andere overheidsdiensten. Gemeenschappelijke ruimten zoals vergaderzalen en keukentjes worden gedeeld, voor een optimaal gebruik van de beschikbare oppervlakte.

Ondernemingen