Administratief Centrum NAC

Architecten

Holistics 50/5

Locatie

Houthalen-Helchteren

Bouwheer

AGB Houthalen -Helchteren

Startdatum

2010

Einddatum

2012

Bouwen van een “Nieuw Administratief Centrum” (NAC) met een oppervlakte van 12.000 m² (excl. ondergrondse parkeerruimte) waarin volgende gemeentelijke diensten zijn gehuisvestigd: administratief centrum van de gemeente, incl. nieuwe raadszaal, bibliotheek, politie, OCMW, vredegerecht, horeca en aanvullende diensten. Dit project werd aangepakt volgens de bouwteamformule. In het kader van een PPS-project met opdrachtgever “Het Autonoom Gemeentebedrijf Houthalen”.

Omvang van de opdracht

De opdracht omvatte de totale begeleiding en implementatie van een nieuw administratief centrum binnen een tijdsbestek van 2,5 jaar.
Namelijk:
• een volledige doorlichting van de organisatorische werking van de te huisvesten diensten tot de opmaak van het volledige organisatieschema;
• het realiseren van de mogelijke synergiën en bijhorende besparingen;
• adviesverlening bij de opmaak van de begroting en de financiële aspecten van het project; zoals btw optimalisatie,
• financiering, subsidies, inschatting opbrengsten uit de verkoop van de te verlaten locaties;
• vertaling van het organisatieschema in een bouwkundig ontwerp incl. de opmaak van de nodige vergunningsaanvragen;
• de opvolging van de vergunningen (bekomen in juni 2010);
• de bouw van het NAC.
De volgende fasen betreffen een promotiedossier waarvan de realisatie in functie staat van de commercialisatie.

Technische aspecten incl. duurzaamheid
Uitgangspunt bij het ontwerp was ecologisch en duurzaam bouwen, gebruikmakend van de nieuwste technologieën waarbij het gewenste gebruikerscomfort gegarandeerd werd en gekoppeld aan een beperkt energieverbruik. (K-peil = 22 –E-peil = 45).
De structuur is opgevat als een traditionele paddenstoelvloer waarbij in de kantoorzones betonkernactivering werd toegepast. De gevel is opgebouwd uit houten geïsoleerde sandwichpanelen van 30 cm dikte, afgewerkt met keramische gevelpannen. De ramen, allen voorzien van driedubbele beglazing, bestaan uit een combinatie van een alu buitenprofiel met een houten binnen profiel. Waar nodig werd de nodige zonwering en/of zonwerende beglazing voorzien.
De daken zijn uitgevoerd als groendak. Innovatieve technieken werden gebruikt om aan de vooropgestelde criteria te beantwoorden zoals betonkernactivering, nachtventilatie, BEO/KWO systemen voor energieopslag.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
PKF cvba