Stedelijke Academie op Turnova

Architecten

WIT architecten

Locatie

Turnhout

Bouwheer

Stad Turnhout

Startdatum

2015

Einddatum

2017

In 2007 werd door WIT architecten het masterplan opgesteld voor de herontwikkeling van de voormalige drukkerij Brepols in Turnhout. Daarin krijgt het centrum van Turnhout een bruisend nieuw stadsdeel: Turnova. De nieuwe Stedelijke Academie (muziek, woord, dans en schone kunsten) kreeg ook plaats in dit ambitieuze project. Het brengt twee academies samen in één grote kunstencampus in Turnova.
De academie omvat de reconversie van twee waardevolle gebouwen van de drukkerij en een nieuwbouw. Van Roey renoveerde de fabriekshal met betonstructuur. Omdat in dit gebouw de ateliers voor de afdeling schone kunsten een plaats krijgen, werd bij de renovatie uitzonderlijke aandacht besteed aan de lichtinval. Ook de nieuwbouw - voor de afdelingen muziek, woord en dans- werd door Van Roey gebouwd. Hierbij ging er bijzondere aandacht naar de akoestische performantie van de lokalen.
Het ontwerp streeft ernaar om de geest van de gerecupereerde drukkerijgebouwen te laten spreken. Zo is de hele academie bedacht als een “creatieve fabriek”, waar een rationele en tegelijk opvallende structuur samen met een ritmiek in geveloplossingen en lichtinval de ruimtes typeren. De circulatieruimte op niveau 1 biedt niet enkel toegang tot de verschillende lokalen maar is ook een ruimte voor ontmoetingsplekken met verschillende sferen.
De kunstencampus opende op 1 september 2017 zijn deuren en biedt ondertussen onderdak aan zo'n 3000 leerlingen.

Ondernemingen