Geomodus

Adres

Geomodus

Van Vaerenberghstraat 61

B-2600 Berchem – Antwerpen

Website

www.geomodus.be

Email

info@geomodus.be

Telefoonnummer

+32 (0)3 239 48 08

Brede expertise in meetopdrachten

De bouwwereld kan niet zonder de expertise van landmeters. Het pakket gevraagde meetopdrachten wordt er zelfs alsmaar complexer en uitgebreider op. Geomodus vat deze variatie mooi samen in zijn naam. Modus staat immers voor Monitoring, Opmeting, Deformatiemeting, Uitzetten en Scanning. Door een krachtenbundeling met Palmers+Stokmans kan in elk domein een waaier aan diensten worden aangeboden.

Beide studiebureaus hebben een lange traditie. Geomodus ontstond in 1973 binnen de Studiegroep Omgeving, terwijl de geschiedenis van Palmers+Stokmans tot in 1921 terugloopt. Vandaag hebben de twee organisaties niet alleen hun uitgebreide expertise gemeen. Ook hebben ze dezelfde kapiteins aan het roer: Bart en Roel Palmers. Het is een dynamische duo dat oog heeft voor de evolutie van de markt en de nieuwe behoeften van architecten, bouwheren, aannemersbedrijven, notarissen, eigenaars... Daarom blijven ze investeren in de uitbouw van hun kennis, vaardigheden en instrumentarium.
Geomodus legt zich voornamelijk toe op maatvoering en werfbegeleiding, 3D-scanning, monitoring, deformatie- en zettingsmetingen. “Telkens weer streven we naar het verzamelen van betrouwbare gegevens door een juiste meetopzet die uitgaat van een gepaste nauwkeurigheid,” verduidelijkt operationeel directeur Roel Palmers. “Hetzelfde geldt voor Palmers+Stokmans dat werkt met respect voor de aanpak van vroeger, maar de drive heeft om hedendaagse technologie te omarmen. Toch zeker wat betreft notariële metingen, metingen van bestaande gebouwen voor architecten, de opmaak van verkavelingsdossiers, pre-kadastraties voor basisakten, kleine infrastructuurwerken, schattingen, plaatsbeschrijvingen, muurovernames en expertises. We zijn dus complementaire organisaties die elkaar versterken in de verschillende kennisdomeinen waarvoor landmeters worden ingeschakeld. Nu en ook in de toekomst!”

Referenties