Zorgcampus Hof ter Schelde

Architecten

SVR-ARCHITECTS NV, Avant Garden

Locatie

August Vermeylenlaan 6, 2050 Antwerpen

Bouwheer

Maatschappij van Kristelijke liefdadigheid 32 3 8

Startdatum

2012

Einddatum

2017

Hoewel het een programma betreft van 14.000 m² met een woonzorgcentrum met polikliniek, een nursing en zorgflats, opteerde SVR-ARCHITECTS voor laagbouw en spreiding. Tegelijk tekenden ze hier een eenheid in verscheidenheid, dankzij vormentaal en materiaalkeuze.

De ambitie van de architecten is dat de bewoners zich hier thuis voelen.  Als woonden ze nog in hun eigen wijk of dorp. Ruim bemeten, slim ingerichte kamers, brede ramen met uitzicht op het omliggende groen en een gezellig interieur met huiselijke verlichting zorgen daarvoor.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Bureau d’études Van Hoorickx, Artes Roegiers, Fabricom, Van Hoey, Axima, Alulim, Technilift.