Centraal Depot

Architecten

archipelago architects

Locatie

Vilvoorde

Bouwheer

Vlaamse Overheid, Agentschap Facilitair Bedrijf

Startdatum

2017

Einddatum

2018

Het nieuwe centrale depot van de Vlaamse Overheid is een herinterpretatie van het Denemarken –model voor depots. Hierbij kan een zeer goed geïsoleerd gebouw met een ongeïsoleerde vloer een optimaal bewaarklimaat behouden door warmte uit te wisselen met de bodem. Dit alles zonder actief te koelen of te verwarmen.
Gezien de ruimtelijke beperkingen is dit depot een gestapeld depot waarbij we via betonkernactivering en geothermie dezelfde condities kunnen bereiken als bij een Denemarken-model depot. Met behulp van koolstof- en HEPA-filters wordt de lucht zo gezuiverd dat de collecties niet aangetast worden door de vervuilde buitenlucht. Tenslotte is slim aangestuurde LED-verlichting een logische keuze om het energieverbruik tot een absoluut minimum te beperken.
We certificeren het gebouw met behulp van BREAAM bespoke en voeren een BREAAM AP uit. Alles wordt bovendien via BIM uitgewerkt.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
De Maerteleire, IZEN, Altebna NV.