Centrum voor autisten en meervoudig gehandicapten

Architecten

SIA.architects

Locatie

Attert

Bouwheer

ASBL Point d'Eau

Startdatum

2017

Einddatum

2019

Dit project voor de duurzame bouw van een centrum voor mensen met autisme enerzijds, en voor mensen met een meervoudige handicap anderzijds, omvat ook een residentiële dienst met vijf zelfstandige leefgroepen, die volledig zijn aangepast voor het onthaal en de omkadering van deze mensen.Deze uitrusting wordt nog aangevuld met gemeenschappelijke activiteiten- en therapeutische zones.

Het project past helemaal in het kader van een kijk op de mens als competente actor, die in staat is om dankzij een aangepaste omgeving zelf zijn competentie te ontwikkelen inzake welzijn en rustbeleving; het moet dan ook kunnen beantwoorden aan talloze criteria, waaronder de criteria bepaald door het AVIQ.Het programma streeft ernaar om een familiaal en geborgen kader te creëren in een geruststellende en voorspelbare omgeving. Het biedt aan de professionals die evolueren in deze ruimtes ook een relevant werkkader.Het hedendaagse ontwerp is gebaseerd op de meest recente ideeën inzake duurzame architectuur.

Het gebouw is geïntegreerd in de natuurlijke glooiing van het terrein, zonder dat dit terrein specifieke aanpassingen heeft moeten ondergaan. De visuele impact ervan op het landschap is dan ook zeer beperkt: één enkel niveau, waarbij de inval van natuurlijk licht centraal staat en een aangepaste landschappelijke inrichting doen het gebouw dan ook naadloos opgaan in zijn beschermde natuurlijke omgeving.

Ondernemingen