Campus BS KA

Architecten

B2Ai, Studio Rosan Bosch

Locatie

Zottegem

Bouwheer

Huis van het Go!

Einddatum

2021

B2Ai en Studio Rosan Bosch wonnen in december 2018 de wedstrijd voor de realisatie van een nieuwbouw voor Campus BS KA in Zottegem. Studio Rosan Bosch brengt een holistische en voor ons onderwijs bijzonder vernieuwende aanpak mee. Interieur- en exterieurontwerp zijn op alle niveaus bedacht vanuit de intrinsieke behoefte van opgroeiende kinderen.

De site is een groot, mooi domein waar het Koninklijk atheneum van Zottegem (KAZ) en de basisschool BS/KA samen zijn ondergebracht. De campus met een oppervlakte van 5 hectare bezit veel groene open ruimte, een voetbalveld, een didactisch bos en een Finse piste.

Het nieuwe gebouw integreert zich respectvol in deze omgeving, dankzij zijn serene ritmiek en rationele vormgeving. Het volume volgt de omliggende bouwhoogtes en respecteert de 45°-regel. De materialisatie wordt geïnspireerd door de bestaande en duurzame materialen op de site: beton, hout en aluminium buitenschrijnwerk.

De nieuwbouw is verder een zeer doorgedreven ruimtelijke vertaling van de holistische aanpak. Kinderen zullen op een speelse manier gestimuleerd worden om connecties te maken, continu te leren, een persoonlijk parcours te volgen en ervaringen op te doen. Er wordt gespeeld met attractie (doorkijken, ramen, bomen) en connectie (fysieke verbindingen tussen de programma’s, binnen-buiten, publiek-privaat, …).

De speelstraat vormt een alles verbindend element. Via vides en visuele en fysieke connecties tussen het atrium en de units, loopt die ook binnen in het gebouw door. De buitentrappen laten de straat ook over het gebouw lopen, wat de hoger gelegen eenheden mooi integreert en een continuïteit tussen de binnen- en buitenruimte creëert.

De serene architectuur verbergt een bijzonder intens interieur: Irrationaliteit, speelsheid en kleur zijn de codewoorden. Het interieur vibreert, het meubilair neemt organische vormen aan en creëert verschillende sferen. Via een holistische aanpak worden de leerlingen voorbereid op de toekomst.  We creëren een omgeving die steeds getoetst is aan vier pijlers: innovatie, welbevinden, duurzaamheid en ondernemingszin. De inrichting van de ruimtes vertrekken expliciet vanuit leerscenario’s en ontwikkelen van talent: van individuele communicatie, tot concentratie, focus en reflectie, communiceren in meerdere richtingen, sport, theater, rollenspel… : alle facetten die een opgroeiend kind kan ontwikkelen worden aangesproken. De doorgedreven holistische aanpak is een primeur voor ons onderwijs.

Ondernemingen