Balenmagazijn UCO-site

Architecten

TRANS Architectuur/Stedenbouw

Locatie

Gent

Bouwheer

Stad Gent

Startdatum

2019

De UCO-site, een oude textielfabriek aan de Maïstraat, kreeg een nieuwe invulling als bedrijventerrein. Het is een terrein van in totaal elf hectare groot. Voor de herbestemming van de UCO-site was er vooral aandacht voor het behoud van de economische functie van de fabriek, de aanleg van kwaliteitsvol groen en het versterken van interactie tussen de bewoners. Op basis van dit programma van eisen werkte het architectenbureau BRUT een masterplan uit. Het gesloten bedrijventerrein van elf hectare kreeg hierin een grondige facelift. Het werd een opengewerkt gebied met ruimte voor economische activiteit, nieuwe wegen, een wijkpark en wijkinitiatieven. Door de ligging, maar ook door de aanwezige en bruikbare gebouwen, is de UCO-site een uitgelezen locatie voor een cluster van sociale economiebedrijven. Zij zijn gebundeld in SEC vzw en zijn de belangrijkste gebruikers van de site.

Het kanaal de Lieve, dat dwars door de site loopt, wordt geherwaardeerd, op verschillende plekken bovengronds gebracht en voorzien van zachte oevers. De bestaande groene ruimtes worden met elkaar verbonden tot één groot Bloemekenspark. In totaal komt er op de site 3,2 hectare groen dat toegankelijk zal zijn voor de hele buurt. Voor gemotoriseerd verkeer komt er een nieuwe ontsluitingsweg achteraan op de site, die uitkomt op de Nieuwevaart. Door de site zal eveneens een fietspad aangelegd worden en aan de Maïsstraat komt een open ruimte die de verbinding vormt tussen het bedrijventerrein en haar omgeving.

In het voormalige Balenmagazijn, dat volledig werd gerenoveerd naar het ontwerp van TRANS architectuur, zijn alle gemeenschappelijke functies van het bedrijventerrein gecentraliseerd: vergaderzalen, polyvalente ruimtes, een bedrijfskeuken en een sociaal restaurant. Het gebouw staat ook ter beschikking van de buurt voor allerlei wijkondersteunende activiteiten. De UCO-site gonst daarmee weer van de economische bedrijvigheid, met werk voor ruim 900 werknemers. https://sogent.be/projecten/uco

Overige ondernemingen
BRUT-TRANS, Bouw en Renovatie.