Beluik Heernislaan

Architecten

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen Stad Gent

Locatie

Gent

Bouwheer

Stad Gent

Einddatum

2020

Onderwerp: Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de cluster Steenakker te Gent - Ontwerpplans - Goedkeuring.

De kwaliteit van de wegenis binnen de cluster Steenakker is in slechte staat. Tevens wordt in Steenakker een nieuwe RWA-afvoer gerealiseerd die een deel van het regenwater dat reeds gescheiden is binnen het project voor de tramverlenging naar het UZ zal afvoeren naar de Leebeek en zal fungeren als regenwatercollector voor de wijk. Tenslotte wordt door de heraanleg de moeilijk leesbare verkeerssituatie ter hoogte van de Zwijnaardsesteenweg in functie van het eenrichtingsverkeer leesbaar gemaakt.

Het volledige project omvat de integrale heraanleg van de Steenakker, de Muilaardstraat, het Louis Roelandtplein en gedeeltes van respectievelijk de Haardstedestraat en de Zwijnaardsesteenweg. Het gedeelte van de Haardstedestraat begint vanaf het kruispunt met de Muilaardstraat en eindigt ter hoogte van de Steenakker. Het gedeelte van de Zwijnaardsesteenweg is gelegen tussen de kruispunten met de De Pintelaan en de Galglaan.

Bij het ontwerp van deze cluster staan de begrippen als veiligheid en comfort voor de voetgangers en fietsers, vergroening en infiltratie van regenwater, vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer en kindvriendelijkheid centraal.

Het huidige verkeersjuridisch statuut van het gedeelte van de Zwijnaardsesteenweg is een zone 50 met enerzijds dubbelrichtingsverkeer tussen Galglaan en Steenakker en anderzijds enkelrichtingsverkeer van De Pintelaan naar Steenakker. In Steenakker, het Louis Roelandtplein, de Haardstedestraat en de Muilaardstraat geldt nu een zone 30 met dubbelrichtingsverkeer.

Na de werken verandert de rijrichting van de Zwijnaardsesteenweg naar eenrichtingsverkeer komende van de De Pintelaan tot aan de Galglaan, behalve voor het openbaar vervoer komende uit de Steenakker. De bussen kunnen via een busbaan richting de De Pintelaan rijden. De rijrichting van de Steenakker verandert naar een enkelrichtingsverkeer richting de Zwijnaardsesteenweg. Het doodlopend stukje Steenakker tot aan het Henri Storyplein wordt als een woonerf heraangelegd. Het Louis Roelandtplein wordt eveneens als een woonerf met eenrichtingsverkeer heraangelegd. De nieuwe rijrichting zal die zijn komende van de Steenakker. De Haardstedestraat en de Muilaardstraat behouden het regime van dubbelrichtingsverkeer.

In de bestaande toestand zijn er 365 parkeerplaatsen verdeeld over de gehele projectzone. Na de werken verminderd dit aantal met ongeveer 24% naar een totaal aantal van 276 parkeerplaatsen waarvan een 5 parkeerplaatsen voor mindervaliden.

Deze winter (maand januari) is een grondig parkeeronderzoek gebeurd in de ruimte buurt (ruwweg de zone begrensd door Zwijnaardsesteenweg, Haardstedestraat en Steenakker, met in begrip van de oostelijke zijstraten van Steenakker). Daarbij is de volledige buurt bekeken qua parkeren. Het ging om totaal 984 aanwezige parkeerplaatsen, waarvan er om 20u ’s avonds 54% bezet was, dus binnen het globale gebied is er een nog veel plaats vrij, zelfs als het aantal parkeerplaatsen vermindert. Dit betekent dat er op aanvaardbare loopafstand nog steeds parkeerplaats te vinden zal zijn, zij het niet altijd voor de eigen voordeur.

Verspreidt over de hele cluster worden er een 23 nieuwe fietsenstallingen type Gent voorzien, goed voor een 115 fietsen.

Er worden 169 nieuwe bomen aangeplant, een zestiental bestaande bomen worden gerooid. Toestand wat er voor zorgt dat bijna één kwart van het totale oppervlakte onverhard zal zijn.

De riolering in de cluster Steenakker wordt integraal vernieuwd en als gescheiden stelsel aangelegd met een hoofdafvoer voor regenwater. Er wordt waar mogelijk maximaal ingezet op infiltratie, zo zal bijna alle water uit Steenakker terecht komen in een langgerekte wadi en wordt ook het water van de omgeving van het Louis Roelandtplein afgevoerd naar een wadi in de nieuwe speelzone.

De werken worden geraamd op 2.000.000,00 euro ten laste van de stad Gent en 1.900.000,00 euro ten laste van Farys.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Farys