Brusselsesteenweg

Locatie

Gent

Bouwheer

Stad Gent, AWV

Startdatum

2014

Einddatum

2016

De Brusselsesteenweg (N9) in Gent wordt een stedelijke invalsweg waar het openbaar vervoer vlotter kan rijden,  met veilige fiets- en voetpaden, meer groene elementen en betere over-steekplaatsen. Ook de riolering wordt vernieuwd.

In het smalle deel van de steenweg krijgt de tram een vrije bedding in de richting van de stad, in het brede deel krijgt de tram een nieuwe vrije bedding.

Om dit te realiseren wordt de Brusselsesteenweg van gevel tot gevel heraangelegd, zowel boven als onder de grond. Het eindresultaat is een N9 met nieuwe voet- en fietspaden, rijweg, trambeddingen en riolering.

Werfzone

De werfzone loopt van het kruispunt van de N9 met de Schooldreef en tot aan de stadsring (R40). De werkenzullen ongeveer 3,5 jaar duren. Bij werken van deze omvang is hinder onvermijdelijk, maar we doen er alles aan om deze te beperken, onder andere door een goede fasering en voldoende en duidelijke communicatie.

Concreet

De nieuwe Brusselsesteenweg maakt de verbinding tussen Gentbrugge en de stad beter en veiliger. De steenweg wordt vernieuwd vanaf de Gentse binnenring (R40) aan het Keizerviaduct tot de Schooldreef (het eerste kruispunt voorbij de brug van de E17 over de N9).

Heraanleg van gevel tot gevel van voetpaden, fietspaden, wegdek, tramsporen, haltes en riolering.

Fietspaden worden comfortabel en veilig. Ze liggen zo veel mogelijk afgescheiden van de weg.

Trams kunnen vlotter doorrijden dankzij meer vrije trambeddingen. In het smalle deel van de steenweg krijgt de tram een vrije bedding in de richting van de stad, in het brede deel krijgt de tram een nieuwe vrije bedding.

Haltes worden langer en makkelijker toegankelijk.

De steenweg oogt mooier en groener. In het brede deel rijdt de tram op een groene bedding. In het smalle deel komen bomen in de parkeerstroken.

We streven naar maximaal behoud van parkeerplaatsen. Op de Brusselsesteenweg moeten er een aantal wijken voor veilige voet- en fietspaden. In de Ankerslaan komen er een 30-tal bij.

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dat betekent dat het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd wordt.

http://wegenenverkeer.be/projecten/een-nieuwe-n9-gent

Ondernemingen

Overige ondernemingen
ARCADIS Belgium nv, Heijmans Infra nv.