Aanleg ‘De Banaan’ in de Rupelstreek

Locatie

Rupel

Bouwheer

AWV

Einddatum

2015

De langverwachte verbinding tussen de industriezone Krekelenberg en de A12, in de volksmond ‘de Banaan’ genoemd, werd afgerond in 2015, na meer dan 2 jaar werken. De nieuwe verbinding tussen het industrieterrein van Niel en de A12 zorgt voor een betere leefbaarheid en meer veiligheid in de omliggende woonstraten van Boom, Rumst en Niel. Daarnaast kan ook het doorgaand verkeer nu vlotter doorrijden.

De Banaan maakt deel uit van het grotere project om de gewestweg N171 door te trekken vanaf de E19 tot voorbij de A12. Voor de aansluiting van de nieuwe weg, werden in 2008 al twee rotondebruggen over de A12 gebouwd.

De doorgetrokken N171 ontlast de woonstraten van Boom, Rumst en Niel van het drukke sluipverkeer tussen de A12 en de E19. Met een betere leefbaarheid en veiliger verkeer tot gevolg. Het vrachtverkeer van en naar de industriezone Krekelenberg raakt via de nieuwe gewestweg vlotter op zijn bestemming. Terwijl het gemotoriseerd verkeer gebruik maakt van de nieuwe weg, volgen fietsers een aangenaam traject door het toekomstige Rupelpark. Vijf fietstunnels onder de nieuwe weg zorgen ervoor dat alle huidige fietsroutes blijven bestaan.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Infrabo/Stadsbader-Flamand NV