20 km geluidsschermen in 2020

Locatie

Langs de Vlaamse autosnelwegen

Bouwheer

AWV

Einddatum

2020

Wanneer in een woonzone sprake is van geluidsoverlast door wegverkeer, voert de sectie geluid en trillingen van het Agentschap Wegen en Verkeer geluidsmetingen uit ter hoogte van de meest belaste gevel. Wanneer er sprake is van ernstige geluidshinder dan kan AWV beslissen om geluidswerende constructies te plaatsen.

Geluidsschermen vragen een belangrijke investering. We plaatsen geluidsschermen dan ook gericht op de locaties die het meest geluidsbelast zijn en waar de plaatsing van geluidsschermen fysiek haalbaar is. Daarnaast geldt:

- Er liggen minimum vijf woningen op minder dan 100 meter van de weg. Hoe verder van de weg, hoe minder effect de geluidsschermen hebben. Vanaf een afstand van 250 meter hebben ze geen effect meer.
- We kunnen het geluidsniveau laten dalen tot 60 dB(A).

* Voor de woningen die tot 30 meter van de rand van de weg liggen willen we daarbovenop een geluidsreductie van 12 dB(A) realiseren;
* voor de woningen die tot 50 meter van de rand van de weg liggen een geluidsreductie van 10 dB(A).

In 2020 zal AWV 20 km geluidsschermen plaatsen langs de Vlaamse autosnelwegen.

Ondernemingen