AZ Oudenaarde

Architecten

BOECKX ARCHITECTS

Locatie

Oudenaarde

Bouwheer

vzw AZO

Einddatum

2013

Ombouw en uitbreiding ziekenhuis. Gezien de culturele, historische en esthetische waarde van de omgeving is het van vitaal belang om bij het creëren van de nieuwe cafetaria en de inkom een aanzet te geven die rekening houdt met de toekomstvisie van het ziekenhuis en een passend antwoord geeft aan de (historische) architectuur van de omringende gebouwen.

In de nieuwe gevel is een link gelegd met de bestaande historische gevel door het plaatsen van panelen in een gelijkaardig ritme. De relatie tussen het recenter ziekenhuis en de oudere beschermde gebouwen wordt gemaakt door het materiaal van de panelen aan te passen aan de specifieke gebouwen - glas en staal bij aansluiting met het ziekenhuis en beton ter hoogte van de historische elementen.

Er wordt een nieuwe lift voorzien die de spoed met alle andere verdiepingen verbindt. De positie van de cafetaria/ inkom laat een verdere uitbreiding toe van het ziekenhuis op het dak (van de cafetaria). De architectuur hiervan geeft een aanzet voor toekomstige uitbreidingen.

De inkom van het ziekenhuis wordt iets verplaatst en naar de gelijkvloerse verdieping gebracht. Toegang tot de receptie gebeurt nu langs de nieuwe cafetaria en buitenaanleg, die het gevoel van “ziekenhuis” wat verzachten en een aangenamer zicht biedt aan passerende inwoners van Oudenaarde.

Ondernemingen