De Nieuwe Ceder

Architecten

B2Ai

Locatie

Astene

Bouwheer

Iben Bouw en ontwikkeling nv

Einddatum

2019

De projectzone is deel van het voormalig domein van het kasteel van Astene en gekend als ontspannings- en vormingsoord De Nieuwe Ceder. Deze site ligt geprangd tussen het groengebied aan de Parijsestraat aan westzijde en de woonwijk aan de Nazarethsesteenweg aan de oostzijde. Aan de noordzijde ligt een groengebied. Aan de zuidzijde bevindt zich een beschermd hoeve-complex en de uitloper van een verkaveling.

Het project bestaat uit twee delen. Enerzijds het oprichten van NAH woongelegenheden binnen de omwalde zone tussen de Parijsestraat en de centrale vijver. Deze zone beslaat een oppervlakte van ca. 28.500m² en een groot deel daarvan is ingenomen door de infrastructuur van De Ceder. Anderzijds het realiseren van assistentieflats in de beboste zone tussen de Nazarethsesteenweg en de centrale vijver. Deze zone beslaat een oppervlakte van ca. 30.500m².

NAH woongelegenheden De Ceder
Dit deel van het project behelst de afbraak van twee bergplaatsen en een leegstaande directeurswoning en de bouw van 86 dag- en nachtverblijven voor het huisvesten van personen met een beperking, dit verdeeld over 4 gebouwen.

Er bevinden zich 2 type-verblijven in het programma: de ‘studio’, waar zelfstandig individueel wonen wordt vooropgesteld en de ‘kamer’, waar de nadruk wordt gelegd op groepswonen. In het ‘kamer’ gebouw bevinden zich tevens een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Het totale programma behelst: gebouw A – 13 studio’s, gebouw B – 17 studio’s, gebouw C – 20 studio’s, gebouw D – 36 kamers.

Er wordt in het project uitgebreid aandacht geschonken aan de juiste materiaalkeuze. Deze keuze ondersteunt het gewenste architectuurbeeld en bewerkstelligt een creatieve identiteit in directe relatie met het bestaande gebouw van De Ceder, maar evengoed met het groene karakter waarbinnen de site ligt.

De nieuwe volumes zijn opgetrokken in een overwegend bruin met sporadisch lichtgrijs genuanceerde baksteenmetselwerk. Deze hebben een ruwe oppervlakte-textuur, verwijzend naar de schors van de omliggende bomen.

De subtiele integratie van een aantal bouwdetails en de weldoordachte manier om raamopeningen te verwerken geven uiting aan de manier waarop het gebouw zich wenst te tonen: autonoom maar met het respect voor de architectuur van het bestaande gebouw waarmee het zodoende een relatie aangaat.

Het schrijnwerk is voorzien in witgelakte aluminium, omrand door brede opliggende kaders en afgewerkt met glazen borstweringen.

Assistentiewoningen in Park Oase
Het project de Oase omvat de afbraak van het recreatiecomplex (tennisveld + sporthal + annexen) en de bouw van 33 assistentieflats, verdeeld over 2 gebouwen.

Het programma bestaat uit een mix van 1-slaapkamer- en 2-slaapkamer-flats, waar zelfstandig individueel wonen wordt vooropgesteld. Daarnaast wordt voorzien in een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. In de half-ondergrondse kelder is parkeerruimte voor wagens, fietsen en zitscooters, evenals individuele en technische bergingen.

Buiten de wooneenheden die over een ruim en zonnig dakterras beschikken, hebben de assistentieflats een eigen buitenruimte in de vorm een inpandig terras van om en bij de 10m². Met deze terras-typologie, die een belangrijke invloed heeft op de verschijningsvorm van de gebouwen, tracht het project zich in het residentiële karakter van Astene in te passen.

Naast het sociaal-toerisme ligt in De Nieuwe Ceder de nadruk op vakantie-met-zorg: iedereen met een zorg of revalidatievraag kan een vakantie koppelen aan een aangepast activiteitenprogramma.

De vzw Zorgdorpen wil er met aandacht voor het huidige bos en park een zorgdorpencentrum uitbouwen. Verder leunen alle wooncomplexen aan bij het centrum van Astene met alle voorzieningen en bevindt het stadsbos zich op wandelafstand. Rond De Nieuwe Ceder liggen wandelpaden die aansluiten op het fietsknooppuntennetwerk en op de fietsautostrade langs de spoorlijn Deinze-Gent.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Ibens