Baelskaai

Architecten

ARCHI 2000

Locatie

Victorialaan 25, Oostende

Bouwheer

Burco Coast

Dit project voor een torengebouw maakt deel uit van een masterplan dat streeft naar de stedelijke renovatie van een overwegend industriële zone, begrensd door de « Fortstraat », de Hendrik Baelskaai, de Liefkemorestraat en de Victorialaan. Dit masterplan, opgesteld door het studiebureau « BUUR », schrijft een reeks van buildings voor met verschillende gabarieten, bestemd voor gemengde functies : woning, handel en cultuur. De nieuwe gebouwen vormen een bouwblok dat ingeplant is rond een zone met openbare en aangeplante ruimtes van zeer hoge kwaliteit. Het project Victorialaan 25, vastgelegd in het masterplan, heeft een gabariet van 22 bovengrondse verdiepingen, een vierkantige voetafdruk met 25m zijde en een bestaand en in stand gehouden industrieel gebouw met bogen. Met zijn inplanting wordt het torengebouw voorgesteld als een autonoom en onderscheiden volume, dat tegelijk deel uitmaakt van het bouwblok dat  door BUUR ontworpen werd. Dit laat toe dat het gebouw met bogen te meer uitstraling krijgt en benadrukt het aparte karakter van het torengebouw alsook de doorstroming naar de nieuwe groene ruimte ontworpen in het hart van het bouwblok. Een verschuiving ten opzichte van de oorspronkelijke bouwlijn werd voorzien om het verwezenlijken van grote overkragende terrassen langsheen de Victorialaan mogelijk te maken.

Om de slagschaduw  en op de openbaren ruimte en de omgevende gebouwen te beperken, wordt de volumetrie van de toren geleidelijk versmald in drie opeenvolgende terugsprongen  : de eerste op de elfde verdieping, de tweede op de zeventiende en de derde op de eenentwintigste verdieping. Panoramische terrassen bieden verschillende uitzichten op de stad Oostende maar ook op de zee. De wisselende terugsprong van de terrassen van de ene verdieping naar de andere laat enerzijds zones met vrije hoogtes toe van twee verdiepingen te verwezenlijken onder de balkons, en optimaliseert anderzijds de uitzichten op het omringende landschap alsook de zonnewarmtebelasting voor de toekomstige wooneenheden.

Wat de programmering betreft, bevat het gebouw22 bovengrondse verdiepingen en twee ondergrondse verdiepingen metautostaanplaatsen. Het gelijkvloers bevat een lobby, een fitnesszaal voorbehoudenvoor de bewoners en een handelsruimte. De verdiepingen bevatten 101appartementen met een tot drie slaapkamers. Alle appartementen met twee of drieslaapkamers genieten van een dubbele oriëntatie. Alle de slaapkamers hebben eeneigen badkamer of doucheruimte. Op dakverdieping bevinden zich de verschillendetechnische lokalen. De parkings, bereikbaar via de « Fortstraat », beschikkenover 79 autostaanplaatsen zijn, technische ruimtes, localen bestemd voor opslagen fietsenbergingen.