André Renard-ziekenhuis

Architecten

Bureau d’architecture Henri Garcia

Locatie

Rue André Renard 1, 4040 Herstal

Bouwheer

Fonds et Services Sociaux – Réseau Solidaris asbl / Fondsen en sociale diensten – Netwerk Solidaris vzw

Het project betreft de verbouwing en de uitbreiding van het André Renard-ziekenhuis, een vijftigjarige instelling die permanent is blijven groeien. In 2005 is het ziekenhuis gestart met een ambitieus ontwikkelings- en herinrichtingsprogramma, steeds met respect voor de grondbeginselen: kwaliteit, billijkheid, nabijheid en dienstverlening voor iedereen.

Het behoud van de bestaande activiteit en een maximum aantal operationele kamers waren bepalende vereisten voor de planning van de werken. De planning kan worden opgesplitst in vier belangrijke fasen. De eerste fase bestond erin een bijkomende vleugel te creëren voor de nieuwe spoeddienst en de dienst intensieve zorgen. De inrichting van de ruimte werd bekeken om de complementariteit en de uitwisseling tussen deze twee belangrijke diensten te stimuleren. Deze twee diensten worden op de verdiepingen aangevuld met een nieuwe dagkliniek, een uitbreiding van de dienst geriatrie en twee administratieve werkruimtes.

Eens aan de uitbreidingsvereisten was voldaan, was er een tweede fase voor het bouwen van een nieuwe, ruime, warme onthaalruimte voor patiënten, met veel licht, bewust open gemaakt naar de omliggende openbare ruimte toe, en met vlak daarbij verschillende handelszaken. Het verbinden-overlappen van de commerciële en medische functies maakt de ruimte die zo wordt gecreëerd gebruiksvriendelijk.

Momenteel is de derde fase van de werken bezig. Deze fase omvat de herinrichting en het in orde brengen van de oudste van de bestaande vleugels overeenkomstig de normen. Er wordt ook naar gestreefd om nieuwe kamers te creëren met 1 bed, met private badkamers. Ten slotte is het ook de bedoeling om nieuwe sociale lokalen voor het personeel te creëren.

De vierde en laatste fase omvat de herinrichting van de specifieke medische diensten zoals de fysische geneeskunde, de nucleaire geneeskunde en het laboratorium. De renovatie en de uitbreiding van het operatiekwartier en de plaatsing van een nieuwe MRI-scanner zullen het sluitstuk vormen van de volledige renovatie van het gebouw.

Ondernemingen