AZ Sint Lucas - Blokken A & B

Architecten

BM4

Locatie

Gent

Bouwheer

AZ Sint Lucas

Startdatum

2022

Einddatum

2023

Heropbouw en renovatie van 2 vleugels van het ziekenhuis in Gent. Beide vleugels zullen onderdak bieden aan, onder andere, een psychiatrische dienst, kamereenheden, de afdeling materniteit en neonatologie en de dienst nucleaire geneeskunde. Het contract voorziet in de afbraak, de ruwbouw, de gevels, de afwerking én de speciale technieken. De nieuwe technische installaties zullen geïntegreerd moeten worden met de bestaande technieken zonder de werking van het ziekenhuis te onderbreken. De grootste uitdaging bij dit project is de complexe fasering van de werken gecombineerd met een strakke timing die gepaard gaat met stevige vertragingsboetes.

https://www.citblaton.be/nl/projecten/az-sint-lucas

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Reissauw, SDKE