Centre hospitalier régional de Namur Espace Santé

Architecten

ASSAR Architects

Locatie

Namen

Bouwheer

Centre hospitalier régional de Namur

Startdatum

1993

Einddatum

2013

De Espace Santé vormt de derde en laatste uitbreidingsfase die het richtplan dat ons bureau jaren geleden bestudeerde, in gang zette. Nu deze fase voltooid is, kan het CHR nu uitkijken naar een nieuwe etappe in zijn ontwikkeling - de verbouwing van de bestaande vleugels. Het gebouw vormt een uitbreiding op het oostelijke deel van de ziekenhuissite en telt acht niveaus met een totale oppervlakte van 11.500 m². In deze nieuwe vleugel zijn de volgende activiteiten ondergebracht: vestiaires en logistiek (niv. -1), laboratorium en reparatie-unit (benedenverdieping), raadplegingen (niv. +1), hospitalisatie (niv. +2), operatieblok en aanverwante technieken (niv. +3 en +4), dialyse (niv. +5) en administratie (niv. +6). Ondanks de verscheidenheid van het programma en de toevoeging van specifieke diensten van de ene verdieping op de andere, drukt de Espace Santé een hedendaags beeld en een zichtbare eenvoud uit. Het gebouw werd zo bestudeerd dat het een algemene harmonie en esthetische coherentie uitstraalt en toch de grootste flexibiliteit behoudt qua gebruik. Zo zijn de plateaus bevrijd van alle structurele en technische hindernissen. Deze eenvoud sluit innovaties en hightech-integraties echter niet uit.

Voor dit product hebben termen als prefab, modulariteit, rationalisering, flexibiliteit en aanpasbaarheid wel degelijk bijgedragen tot het ontwerp en de constructie van het nieuwe gebouw om, onder andere, de kosten en de kwaliteit van de uitvoering beter onder controle te kunnen houden. Dat heeft ons ook toegelaten een gebouw neer te zetten met een duidelijke en elegante volumetrie. Het uitzicht op de Maas en het landschap van de rivier, dat u ontdekt zodra u hoger in het gebouw komt, kreeg hier de voorkeur. Gezien de zuidelijke oriëntatie van de hoofdgevel, is een metalen weefsel aangebracht om te beschermen tegen de zon en het zicht naar buiten te vrijwaren. Wat de technische aspecten en de energieprestaties betreft, is het gebouw bedekt met een versterkte warmte-isolatie en vertoont het een hoge inertie en luchtdichtheid. De installaties zijn uitgerust met systemen om de warmte te recupereren en een gecentraliseerd technisch beheer. Het regenwater wordt gefilterd en hergebruikt en het daglicht draagt bij tot het beheer van de verlichting.

Ondernemingen