Bruggeske Kapellen

Architecten

Architecten Achtergael

Locatie

Kapellen

Bouwheer

Gemeente Kapellen

Startdatum

2017

Einddatum

2022

Op 18 maart 2023 werd ‘Bruggeske’, het nieuw gemeentegebouw aan de Hoevensebaan in Kapellen dat een nieuw administratief centrum met sociaal huis, vrijetijdsloket en een dienstencentrum omvat, officieel geopend door Eerste Minister van België, Alexander De Croo en burgemeester Dirk Van Mechelen.

De site werd reeds in 1985 aangekocht. In 2009 moest deze volledig gesaneerd worden door de historisch vervuiling veroorzaakt door de voormalige wasserij. Deze actie resulteerde in het ambitieuze project dat er vandaag staat.

Het project werd door Cordeel uitgevoerd als PPS project (Publiek-Private-Samenwerking).
Dit project is wederom een mooi voorbeeld van verticale integratie bij Cordeel group. Zo leverde C-concrete de prefab holle wanden, gekleurde gevelelementen en sandwich wanden met steenstrips. C-wood zorgde voor het maatwerk meubilair waaronder de imposante balie. De stalen borstweringen en handgrepen werden voorzien door C-metal. Imtech stond in voor de elektrische installaties.

https://cordeel.eu/nl/projecten/bruggeske-kapellen

Ondernemingen