De Voorkempen Pauwelslei

Architecten

CONIX RDBM Architects

Locatie

Brasschaat

Bouwheer

De Voorkempen - HE cv

Einddatum

2013

De opdracht omvat het ontwerp en de opvolging van de bouw van 52 sociale huurwoongelegenheden met parking (12 garages + 40 parkeerplaatsen + 8 bijkomende garages), gegroepeerde tuinbergingen, 4 fietsenbergingen en inrichting van het openbaar domein op de gronden van de Voorkempen. De inplanting van de gebouwen is op een duurzame en ecologische manier ontworpen met de nodige aandacht voor het bestaande groen, dat als bufferzone naar de aangrenzende percelen fungeert. De bestaande bunkers zijn in het ontwerp van de buitenaanleg geïntegreerd.

Het beschikbare terrein is optimaal aangewend met voldoende aandacht voor parkeerplaatsen, garages, fietsen- en tuinbergingen. Er is 1 parking per woongelegenheid en er zijn extra plaatsen voor bezoekers. De wegenis is op een compacte manier ontworpen. Een verkeerslus, enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer, zorgt voor de ontsluiting van de parking en de eengezinswoningen met garage. Er is een wandel- en fietsverbinding gecreëerd als verbindingweg tussen de bestaande woonblokken en de nabijgelegen school.

De publieke ruimte tussen de gebouwen fungeert als verlengstuk van de woning en verzorgt de communicatie met de omgeving. Het speelplein ligt vlakbij de school aan de linkerzijde van het terrein. Het plein aan de rechterzijde vormt de ontmoetingsplek van de nieuwe wijk. Hier kunnen buurtactiviteiten en evenementen worden georganiseerd. Zo is er op de kop van het plein ruimte voorzien om een podium te plaatsen. De bestaande bomen en de nieuwe groenaanplantingen zorgen voor groene eilanden in deze wijk. Alle eengezinswoningen en gelijkvloers appartementen hebben een eigen privé-tuintje. Een voortuintje vormt de overgang tussen de private en de publieke ruimte. Daarnaast wordt de mogelijkheid voorzien om een deel van de publieke ruimte te gebruiken als groentetuintjes ter bevordering van de sociale contacten tussen de bewoners. Er is geopteerd voor kleinschalige bouwblokken met aaneenschakeling van verschillende woningtypes in kleine groepen. De opsplitsing in kleine bouwblokken geeft een menselijkere schaal aan de wijk waardoor de bewoners zich duidelijker kunnen identificeren met hun eigen woning en op deze wijze ontstaan er kleinere woongemeenschappen binnen de nieuwe wijk. De openingen tussen de bouwblokken zorgen voor verrassende zichten en trekken het groen tot in het hart van de wijk. De verschillende typologieën zorgen voor een boeiende variatie in het gevelbeeld. Het beperkt gebruik van duurzame materialen zorgt voor harmonie en rust.

Ondernemingen