Spitsstrook op E313 zorgt voor 12 minuten tijdswinst

Locatie

Antwerpen

Einddatum

2018

De eerste spitsstrook in Vlaanderen werd in 2011 aangelegd langs de autosnelweg E313. Het gaat om een spitsstrook tussen de ring rond Antwerpen en de splitsing E313/E34 in Ranst. Deze spitsstrook zorgt ervoor dat het verkeer tijdens de avondspits vlotter verloopt. Gemiddeld daalt de reistijd met 12 minuten. Sinds de ingebruikname werden er op regelmatige tijdstippen evaluaties uitgevoerd. Op basis van deze evaluaties werden enkele aanpassingen doorgevoerd.

Waarom was een spitsstrook nodig?
De E313 tussen de ring rond Antwerpen en de splitsing in Ranst raakte, zeker tijdens de avondspits, erg verzadigd. Met lange wachttijden tot gevolg. Die piekmomenten veroorzaakten ook hinder op de ring rond Antwerpen zelf. Sinds 2011 is de pechstrook op deze locatie echter omgevormd tot een spitsstrook. Uit de evaluatie blijkt dat deze spitsstrook ervoor zorgt dat de reistijd met gemiddeld 12 minuten vermindert. De filelengte is afgenomen met 30 tot 45 minuten tijdens de avondspits en de voertuigverliesuren op de buitenring van Antwerpen naar de E313 zijn met een kwart afgenomen. De aanleg van de spitsstrook kostte 6,7 miljoen euro.

Bijsturen na evaluatie
Na de eerste evaluatie van de spitsstrook zijn er nog enkele aanpassingen gebeurd:
- De spitsstrook gaat een uur vroeger open dan initieel voorzien, om twee uur ‘s middags in plaats van om drie uur.
- Bij werken, calamiteiten of evenementen kan de spitsstrook uitzonderlijk extra geopend worden.
- Sommige autobestuurders denken dat de busbaan richting Antwerpen ook een spitsstrook is, wat niet het geval is. Verbetering van de signalisatie op de busbaan verhelpt daaraan zodat de weggebruiker weet dat de busbaan geen spitsstrook is.

Ondernemingen