E40 spitsstrook en E314 weefstroken

Locatie

Sterrebeek-Heverlee-Wilsele

In het voorjaar en de zomer van 2013 werden grote werken uitgevoerd op de E40 en de E314. Er kwam nieuwe infrastructuur tussen het op- en afrittencomplex van Sterrebeek, en bij het verkeersknooppunt van de E40 en de E314 in Heverlee ligt nu een spitsstrook. Op de E314 tussen Heverlee en Wilsele kunnen weggebruikers gebruikmaken van nieuwe weefstroken.

Eerste fase: spitsstrook E40
De werken aan de spitsstrook startten op 27 mei. De impact op het verkeer was beperkt dankzij de werfinrichting: eerst werd de middenberm versmald, en vervolgens werd de vroegere pechstrook aangepast zodat die na de werken als spitsstrook kon fungeren. De afrit Sterrebeek werd ‘opgeschoven’ naar de buitenkant, zodat er plaats vrijkwam voor het eerste stuk van de spitsstrook. Tijdens al die ingrepen kon het verkeer over de normale capaciteit van de E40 beschikken.

De nieuwe spitsstrook op de E40 heeft een lengte van 7 km en is in principe elke werkdag tussen 14 en 20 uur open voor het verkeer, tenzij er bijvoorbeeld een ongeval gebeurt. Als er buiten die periode files zijn, kan het Vlaams Verkeerscentrum beslissen om ze ook dan open te stellen.

Tweede fase: weefstroken E314
In fase 2 kwamen er weefstroken op de E314. Dat zijn verlengingen van een invoegstrook tot aan de volgende afrit van een (auto)snelweg. Zo kan het verkeer vanaf de oprit meteen doorrijden naar de volgende afrit, zonder te hoeven in- of uitvoegen. Dat is nuttig op een snelweg zoals de E314, waar de op- en afritten elkaar heel snel opvolgen.

Toen de E314 aan het eind van de jaren 70 werd aangelegd, was het eigenlijk niet de bedoeling om er een volwaardige autosnelweg van te maken. Hij zou fungeren als een ‘grote ring rond Leuven’ in het verlengde van de gewestweg N25. Daarom heeft hij ook maar twee rijstroken per rijrichting. Intussen is de E314 echter een van de drukste wegen van het land, met in de avondspits files van Sterrebeek tot voorbij Leuven. Er wordt ingeschat dat het aantal verliesuren op het traject tussen Brussel en Leuven dankzij de nieuwe spitsstrook en de weefstroken kan dalen met 3600, of 70%. Ter vergelijking: de spitsstrook op de E313, die in 2012 in gebruik werd genomen, deed de file-uren op de Antwerpse Ring (R1) dalen met 25%.

Groot onderhoud
Het wegdek van de E314 kreeg over een afstand van 6,5 kilometer ook een groot onderhoud. Doordat de E314 zo smal is, bracht dat meer hinder mee dan de eerste fase van de werken. De veiligheidszone tussen de werken en het verkeer was soms niet breder dan een halve meter. Soms werkte de aannemer zelfs met een seingever die lokaal het verkeer deed uitwijken.

Omdat de aannemer op de pechstrook en de rechterrijstrook moest werken, waren beide rijstroken in deze fase sterk versmald. Daar kwam kritiek op in de pers. Hoewel de minimumbreedtes gerespecteerd werden en alle signalisatie op zijn plaats stond, besliste de werfleiding om de snelheidsbeperking te verlagen van 70 km per uur naar 50 km per uur.