De Brug van Vroenhoven over het Albertkanaal Meer dan een brug…

Locatie

Limburg

De Brug van Vroenhoven overspant met een lengte van bijna 200 meter het Albertkanaal. De brug werd in 2012 officieel in gebruik genomen en het kanaal verbreed naar 86 meter om te voldoen aan de normen van de moderne binnenvaart. De doorvaartbreedte onder de brug bedroeg hier slechts 27 meter. Wie erover rijdt kan nauwelijks vermoeden dat onder de brug ook een schitterend gebouw werd gerealiseerd. De nieuwe site rond de brug herbergt immers nog steeds de bunker die deel uitmaakte van de verdedigingslinie in de Tweede Wereldoorlog.

De oorspronkelijke brug werd gebouwd in 1937 bij de aanleg van het Albertkanaal. Op het einde van de oorlog werd ze opgeblazen. Na de oorlog werd de brug heropgebouwd en in 1995 door de Vlaamse Regering beschermd als monument. Een verbreding van het Albertkanaal onder de bestaande brug was echter technisch niet haalbaar. Daarom werd met de afdeling Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Overheid overeengekomen dat er van afbraak van de oude brug alleen sprake kon zijn als de nieuw te bouwen brug een betekenisvolle meerwaarde zou hebben.

De plannen voor de nieuwe brug moesten met verschillende elementen rekening houden:
- de vervanging van een geklasseerd monument;
- het wegwerken van de gevaarlijke verkeerssituatie voor de scheepvaart;
- het bewaren van een site met een historische waarde (als verdedigingsstelling tijdens de tweede wereldoorlog);
- de toegankelijkheid van de brug vanuit Nederland (Maastricht) tot Vlaanderen.

Naast de bouw van een architecturaal hoogwaardige brug, werd ook de omliggende site opgewaardeerd. De bouw van de brug en de herinrichting van de site kostte ongeveer 27 miljoen euro. De werken werden gestart in het voorjaar van 2007. De bouw van de nieuwe brug en de kanaalverbreding namen 4,5 jaar in beslag.

De brug steunt op het landhoofdgebouw. Centraal hierin staat een bunker uit de tweede wereldoorlog, een stille getuige van de Duitse inval over de oude brug. Met een tentoonstelling en een multimediale ruimte wil men deze periode gedenken. In de ruimten in het landhoofdgebouw komen naast het oorlogsverleden, ook andere thema’s aan bod: een informatiecentrum over de binnenvaart, de bouw van de brug, enz. In dit hoofdgebouw komt ook een café/restaurant. Buiten het gebouw is er nog een openlucht amfitheater.