Appartementen met commerciële plint

Architecten

BINST ARCHITECTS

Locatie

Boom

Bouwheer

Boka nv

De gemeente Boom wil met het RUP - Kaai het centrum een nieuw elan meegeven. De nieuwe, na onteigening, verbrede Windstraat speelt hierin een essentiële rol als verbinding tussen Markt en Kaai. Niet alleen fysiek, maar ook gevoelsmatig moeten deze twee locaties een automatische, haast instinctieve verbinding krijgen. Vloeiende, doorlopende bouwlagen, van Markt naar Kaai, creëren het sterkst deze emotionele link. Het niveauverschil van 1.80 meter tussen Markt en Kaai wordt opgevangen door een voetpadsokkel op markt-niveau te laten doorlopen tot de Kaai en tegelijk het toegangscomfort tot de commerciële ruimtes te verbeteren. Tevens biedt deze sokkel de mogelijkheid meer parkeerplaatsen te creëren voor de publieke parking, wat het gewenste parkeervrij maken van de Markt dichterbij brengt.

De gevel aan de Windstraat beperkt zich tot gelijkvloers en 3 verdiepingen tot aan de kroonlijst. De bovenliggende duplexen zijn diep teruggetrokken en bekleed met een zacht contrasterend materiaal. De beperkte schaalhoogte vertaalt zich in de gevel door BASE - BODY - HEAD. BASE, waarbij de commerciële gelijkvloers in hoogte beperkt wordt zodat het samen met de 3 lagen appartementen een juiste schaal in het straatbeeld invult. BODY, wordt gevormd door de genoemde 3 lagen appartementen. HEAD, zijn de terugwijkende, discrete duplexen die onopvallend aanwezig in het straatperspectief. In samenwerking met het bureau Quadrat, dat in Boom instaat voor de beeldvorming van het centrum, is gekozen voor een maximale inbedding in het bestaande bouwweefsel door te kiezen voor een warme en lichtvoetige gevelmaterialisatie met rood bruine travertijn (BASE), roodbruine baksteen (BODY) en hout (HEAD). Ook is er veel aandacht gegaan naar de ritmiek van de gevel in de Windstraat die uitbundiger wordt naar de wijdsheid van de Rupel toe.