Demerhof Woonzorgcentrum

Architecten

CONIX RDBM Architects, Osar architects

Locatie

Bilzen

Bouwheer

OCMW Bilzen

Einddatum

2013

Het nieuwe woonzorgcentrum bestaat uit twee gekoppelde blokken - met respectievelijk twee en drie bouwlagen - en een tussengelegen binnenplein. Het gelijkvloerse niveau van de blok met drie bouwlagen is voorbehouden voor de cafetaria, het dagverzorgingscentrum en de administratieve ruimtes. De centrale patio van dit gebouw heeft een open karakter en loopt door tot aan de ingang. De bewonerskamers bevinden zich in de overige bouwlagen, die elk plaats bieden aan een dertigtal kamers. 

Dit nieuwbouwgedeelte wordt tegen het bestaande gebouw aangebouwd. Het bouwteam zal de eerste drie verdiepingen van het eerdere rusthuis immers renoveren en omtoveren tot een complex met vierentwintig serviceflats. Een zestal kamers van dit oude volume krijgen bovendien een moderne invulling en zullen vanaf oktober of november voor extra woonruimte zorgen. Het nieuwbouwgedeelte is zo ontworpen dat de beschikbare woon- en leefruimte maximaal ter beschikking staat van de bewoners. Elke bewoner heeft een individuele kamer met eigen sanitaire voorzieningen. De kamers zijn gegroepeerd rond een centrale patio. Aan de voorzijde van de twee volumes integreerden de architecten een gemeenschappelijke ruimte met zitterras. 

Indien gewenst kunnen de gemeenschappelijke ruimten worden opgesplitst in twee identieke compartimenten met een zit- en eetruimte voor dertig personen. Deze zijn elkaars spiegelbeeld en kunnen volledig onafhankelijk van elkaar functioneren, maar worden wel verenigd door een centrale leefgroepkeuken. Het personeel kan er met andere woorden zowel kleinschalige als grootschalige groepsactiviteiten organiseren. “We hechten als OCMW erg veel belang aan deze flexibiliteit. We streven immers naar een zorg op ieders maat. Het ontwerp van CONIX RDBM Architects en Osar architects leent zich uitstekend tot die dynamische manier van werken,” aldus Bart Brepoels van het OCMW Bilzen.

De logistieke afdelingen (wasserij, opslagruimtes, kleedkamers voor het personeel, enz.) en de keuken worden ondergebracht in de kelders, zodat de bewoners hier niet de minste hinder van kunnen ondervinden. “We wilden samen met Osar een logistiek slim en ruimtelijk gebouw ontwerpen dat bovendien zonder problemen binnen het beschikbare budget kon worden gerealiseerd,” licht Frederik Jacobs van CONIX RDBM toe.

“De nieuwe gebouwen bieden in de eerste plaats een antwoord op de huidige behoeften van de gebruikers, maar zijn eveneens voldoende ruimtelijk aanpasbaar om ook in de toekomst nog van nut te kunnen zijn. We hebben dan ook geopteerd voor vrij eenvoudige structuren en voor een sobere, krachtige afwerking met donkere gevelsteen, een lichtbeige baksteen aan de binnenzijde van de publieke patio en vezelcementplaten voor de private patio en de terrassen.”

De realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de bouwheer en de uitvoerende partijen. Om ervoor te zorgen dat het bouwteam optimaal zou voldoen aan de wensen en eisen van het OCMW, deed het een beroep op projectbegeleider AT Osborne. Deze begeleidt bouwheren bij de voorstudie, het opmaken van het eisenprogramma en de keuze van de architect. Bij het uitwerken van de plannen geven gespecialiseerde consultants bovendien technisch en financieel advies. “Architecten en studiebureaus spreken niet altijd dezelfde taal als de bouwheer en leggen binnen een project soms andere klemtonen dan hun opdrachtgevers. Wij proberen de belangen van de bouwheer, die zich ook op het vlak van exploitatie en onderhoud situeren, te behartigen om uiteindelijk tot een resultaat te komen waar alle betrokkenen zich voor de volle honderd procent in kunnen vinden. Ook in de uitvoeringsfase blijven we nauw betrokken om ervoor te zorgen dat het gebouw kwalitatief genoeg is en dat het op tijd en binnen het budget wordt opgeleverd. In dit geval was de samenwerking met CONIX RDBM meer dan uitstekend,” verduidelijkt Frank Vanhuysse van AT Osborne.

De uitstekend gelegen Demerhof-site bleek de perfecte locatie voor dit project. “Het domein leunt aan tegen park- en wandelgebied en ligt op honderd meter van het cultureel centrum en de bibliotheek,” legt Bart Brepoels uit. “Het is bovendien maar tien minuten wandelen tot aan de Grote Markt. We merken dat mensen bewust voor onze faciliteiten kiezen omwille van de uitstekende ligging.”

Ondernemingen