Belgische Zuidpoolbasis Prinses Elisabeth

Architecten

Samyn and Partners architects & engineers

Locatie

Zuidpool

Bouwheer

Internationale Poolstichting

Startdatum

2007

Einddatum

2008

In 2004 gaf de Belgische regering de Internationale Poolstichting, onder leiding van ontdekkingsreiziger Alain Hubert, de opdracht om een nieuw Belgisch onderzoekscentrum te ontwerpen, bouwen en beheren op de Zuidpool, op een uitstekende rots in de bergen van Sør Rondane.

Het streefdoel op het vlak van duurzame ontwikkeling was "zero emission": hernieuwbare energie (zon, wind), optimale energiestromen, totale water- en luchtdichtheid, geen thermische bruggen, optimaal materiaalgebruik, algemeen afvalbeheer.

Philippe SAMYN en PARTNERS ontwierp deze bijzondere constructie en maakte ze bestand tegen de buitenwind, de zeer lage en sterk schommelende temperaturen, de zeer droge atmosfeer, de erosie en ophoping van de sneeuw en de soms hevige gravel- en steenslag.

Vier stalen drievoeten, los van elkaar om de thermische uiteenzettingen mogelijk te maken, ondersteunen een grote houten "bak" waarvan de vorm en inplanting 2 m boven de rots voortvloeien uit nauwgezette proeven in de windtunnel van het Von Karman Institute for Fluid Dynamics.

De dragende structuur is gemaakt van een orthogonaal houten rooster dat even hoog is als het gebouw. De wanden van de gevels en de daken zijn bekleed met een schil van met bouten bevestigd roestvrij plaatstaal van 1,5 mm dik. De vloerwand, in het verlengde van de gevelwand, is bijna op dezelfde manier samengesteld.

De concepten, de studie en het prototype werden goedgekeurd in april 2007. In augustus 2007 vonden in Brussel een volledige proefassemblage en montage- en demontagetests plaats. De uiteindelijke montage op de Zuidpool vond plaats in januari en februari 2008.