Caron

Architecten

A2D Architects

Locatie

Emiel Vandenbroeckstraat, 1560 Hoeilaart

Bouwheer

GMV

Einddatum

2014

In het centrum van Hoeilaart, op de hoek van de Henri Caronstraat en de Emile Vandenbroeckstraat bouwde Algemene Bouw Maes een nieuwbouwproject dat 38 huurwooneenheden, 1 handelspand, een ondergrondse parkeergarage voor 41 wagens en de aanleg van een plein omvat. Sedert enkele jarenlag het terrein er (na de afbraak van de oude bebouwing) wat verwaarloosd bij en werd het doorgaans gebruikt als een niet-verharde parking. De instandhouding van de scheidingsmuren met de buren en de uitvoeringsmethode van de ondergrondse parkeergarage vormden in de aanloop naar de bouwwerken de grootste uitdagingen. Zo werd de ondergrondse verdieping uitgevoerd door middel van een “kuip-in-kuip”-methodiek, waarbij zowel voor de funderingsplaat als voor de buitenwanden van de kelder in de grond eerst een waterkerend schild werd gemaakt. Pas daarna konden de graafwerken en de effectieve bouwwerken voor de ondergrondse verdieping van start gaan. Deze niet-alledaagse uitvoeringstechniek werd mede mogelijk gemaakt en uitgevoerd onder het goedkeurend oog van studiebureel Paridaens.
Door een uitgekiende inplanting van het programma op het beschikbare terrein is het architectenbureau A2D erin geslaagd om met een bewust sober gehouden architectuur een gebouw te realiseren dat toch in de kijker loopt. Zo werden bijvoorbeeld de woongelegenheden langs de zijde van de Emile Vandenbroeckstraat doelbewust een stuk achter de perceelgrens ingepland zodat de straat een leefbaarder karakter krijgt. Daarnaast werd het gebouw ontworpen met zeer veel aandacht voor privacy/inkijk/hinder voor de nabije buren. ovendien werd er een aangenaam pleintje gecreëerd tussen de twee grootste bouwblokken, dat de verbinding vormt met het bestaande pleintje langs de Albert Biesmanslaan en een voetgangerspassage doorheen het gebied mogelijk maakt.
Bij de opening van de inschrijvingen op de openbare aanbesteding bleek zich een aanzienlijk budgettair probleem te stellen. Om deze reden startte de bouwheer GMV in overleg met VMSW een onderhandelingsprocedure. Tijdens deze procedure kon Algemene Bouw Maes in overleg met de andere bouwpartners A2D, Paridaens en Erbeko enkele interessante besparingsvoorstellen op tafel leggen en verder uitwerken. Alle partijen toonden de bereidheid om hierin mee te werken om uiteindelijk te komen tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing. Op deze manier hebben we gezamenlijk, in teamverband, een bouwproject doen ontstaan dat binnen het door VMSW vooropgestelde budgettair kader kon worden gerealiseerd. Algemene Bouw Maes stond in voor de realisatie van het volledige project: van grondwerken over ruwbouw en technieken tot de binnenafwerking van de appartementen. Het project werd in het najaar 2014 opgeleverd en de eerste bewoners namen er begin januari 2015 hun intrek.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Algemene Bouw Maes, Paridaens, Erbeko