Akademisch Ziekenhuis (AZ) - Vrije Universiteit Brussel

Architecten

Samyn and Partners architects & engineers

Locatie

Jette

Bouwheer

Akademisch Ziekenhuis (AZ) - Vrije Universiteit Brussel

Einddatum

2007

De eerste fase van het project heeft als doel om de bestaande gebouwen te ontlasten om plaats te maken voor de
opeenvolgende reorganisatie, volgens een stappenprocedé, van de verschillende diensten. Wegens technische en psychologische redenen werd de beslissing om de laboratoria onder de grond te stoppen, niet weerhouden.

De morfologie van het voorstel combineert de voordelen van een begraven constructie en die van een bovenbouw. Het gebouw lijkt een golving van het terrein die in de toekomst over de dakbedekking van de parking zal worden doorgetrokken.

Dankzij de bekleding van de lengtegevels en van de dakbedekking door een complexe waterkering en vulkanische steen, uitgerust met klimop en kruipplanten, is het mogelijk om het gebouw in de site op te nemen, zonder dat we de bestaande gebouwen verbergen of ons eraan opdringen.

De vorm van het gebouw resulteert ook uit het plan. De smallere verdiepingen, die bovenaan gesitueerd zijn, zijn bestemd voorkantoren, terwijl de brede, polyvalente en flexibele niveaus van de lager gelegen verdiepingen onderdak verschaffen aan de analyselaboratoria die als duplex functioneren.

Op lange termijn worden de voorziene uitbreidingen verzekerd door een vertakking tot op de parking of door de afbraak van een aangrenzend gebouw zodat ofwel de polikliniek ofwel het nieuwe gebouw kan worden uitgebreid.

Ondernemingen