'Le Village du Bien-Être' in Ottignies – Louvain-la-Neuve

Architecten

Atelier d’architecture ddv

Locatie

Avenue des Villas, Ottignies – Louvain-la-Neuve

Bouwheer

NV Domaine de Balzat

Einddatum

2017

Rusthuis, dienstenresidentie en woningen.

Het terrein ligt aan de avenue des Villas, op de locatie van een voormalig hotel dat 'Château Balzat' heette. Het is noord-zuidgeoriënteerd in zijn grootste dimensie.

Het heeft een lengte van 250 m en een gemiddelde breedte van 70 m. Het rijst uit boven een diepe vallei met een niveauverschil van 27 m en in het oosten ligt een park in het verlengde met een sterke helling. De bovenkant van het terrein biedt prachtige panorama's over de stad Ottignies.

De gebouwen (A, rust- en verzorgingstehuis, B, serviceflats) zijn verdeeld over een onafgebroken vlak dat in de helling van de heuvel ligt, gelijkvloers -1 en gelijkvloers -2. De gelijkvloerse verdiepingen van de verschillende gebouwen zijn toegankelijk vanuit de avenue des Villas. Het vlak wordt verlengd door een derde gebouw (C). Het gedeelte dat buiten het vlak ligt maakt geen deel uit van onderhavige aanvraag.

Gezien de nabijheid van het station, het commerciële stadscentrum, de school en de naburige woningen, voorziet het project de inrichting van een voetgangerszone die het hoger gelegen en lager gelegen gedeelte van de stad met elkaar verbinden, waarbij het privékarakter van de zones die voorbehouden zijn voor de bewoners van de site wordt behouden.

De nabije omliggende gedeeltes van de gebouwen worden behandeld in de vorm van een grote ingerichte voetgangersesplanade met tegels, terwijl de omliggende zones tegenover de rotonde en aan de achterkant van het gebouw hun bestaande beboste karakter zullen behouden. De steegjes worden behouden maar heringericht en verbonden met de gecreëerde esplanade. De voetgangersverbinding tussen de hoge en lage stad wordt zo verzekerd. Zo zijn er dus twee verbindingen mogelijk tussen de esplanade en de achterkant van het park.

De voetgangersesplanade, toegankelijk voor branddiensten en eventueel voor leverdiensten, omvat vier inrichtingstypes:

De inrichtingen voor de ingangen van de gebouwen en de inrichtingen voor het voetpad van de avenue des Villas langs de site;
De voetgangerswegen die de hoge en de lage stad met elkaar verbinden;
De ruimtes die verbonden zijn met de activiteit van de site;
Het park.

Het geheel omvat:

1. Bouw van een pool die exclusief voor oudere personen en hun gezondheid voorbehouden is (Gebouw A, ongeveer 8.799 m² bruto), met name:
Een rust- en verzorgingstehuis voor bejaarde personen met eenheden voor gedesoriënteerde personen en een centrum voor korte verblijven voor bejaarde personen. In theorie zal het rusthuis in totaal over 151 bedden beschikken;
Een dagonthaalcentrum voor bejaarde personen. Dit centrum zal 10 personen van buitenaf kunnen onthalen.

Gebouw A zal globaal gezien ongeveer 200 personen kunnen ontvangen (150 bewoners, 10 dagbewoners en 40 personeelsleden).

2. Bouw van een intergenerationele pool:
Een dienstenresidentie in de vorm van een geheel van hybride eigendomswoningen tussen een dienstenresidentie en een klassiek appartementengebouw (Gebouw B, 5107 m² bruto). Deze residentie zal in totaal 35 woningen onderbrengen. Elke woning heeft een netto oppervlakte van 50 tot 105 m². Dit centrum zal maximaal 70 personen kunnen onthalen. Er wordt ook een restaurant en tv-ruimte voorzien;
Een intergenerationele residentie op vlak C met een mengeling van klassieke appartementen en andere aangepast aan PBM die een gelijkaardig design hebben, net als de dienstenresidentie. Deze residentie (oppervlakte van 1343 m² bruto) brengt 6 aangepaste en 6 klassieke appartementen onder in de vorm van duplexappartementen. De aangepaste appartementen hebben een gemiddelde netto-oppervlakte van ongeveer 50 tot 75 m². De duplexappartementen hebben een netto-oppervlakte van 75 m² tot 130 m².
3. Bouw van een gemeenschappelijke pool, omvattende:
Een ondergrondse parking van 104 parkeerplaatsen. Deze parking bevindt zich onder de 3 gebouwen;
Technische lokalen;
Een tuin-park met wandelzones in een boomrijk kader.

De bruto-oppervlakte van het complex (ondergrondse verdieping inbegrepen zonder de parking) beslaat 15.198 m² waaraan de oppervlakte voor de parking moet toegevoegd worden (4.150 m² bruto + interne hellende vlakken van 125 m² + externe hellende vlakken 422 m²).

Ondernemingen