BCCA

Adres

BCCA

Hermeslaan - Avenue Hermes, 9

B-1831 Diegem

Website

www.bcca.be

Email

mail@bcca.be

Telefoonnummer

+32 (0)2 238 24 11

Voor kwaliteit en vertrouwen in de bouwsector

BCCA is een multidisciplinaire certificatie-instelling actief in de bouwsector. Onafhankelijk, onpartijdig en competent, vergemakkelijkt BCCA de ontwikkeling van nieuwe methoden voor kwaliteitsbewaking volgens de behoeften van de diverse sectoren, van de nationale of regionale overheden of van een specifieke onderneming.
BCCA werd in 1992 opgericht door SECO (Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen) en WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) op vraag de koepelorganisaties in de bouw. BCCA beschikt over alle nodige nationale en internationale erkenningen om haar taak uit te voeren en werkt telkens waar mogelijk onder accreditatie door BELAC.

Missie van BCCA
Belangrijkste soorten certificatie - brede geografische draagwijdte

BCCA ondersteunt de vrijwillige certificatie van producten en bouwsystemen in het kader van het BENOR-merk en de Technische Goedkeuring ATG voor een groot aantal sectoren. Deze activiteit vertegenwoordigt 76% van de totale activiteit van BCCA.
BCCA functioneert binnen het Belgisch netwerk van certificatie instellingen en merkorganisaties en heeft op internationaalvlak een stevige positie, onder meer als genotificeerde instelling voor de toepassing van de Bouwproductenverordening (CPR) voor de CE-markering. BCCA zorgt ook voor de certificatie van managementsystemen ISO 9001, 14001, 45001, 50001, VCA zoals voor CO2 prestatieladder.
De organisatie biedt ook certificatie van processen, diensten en personen, zoals industriële schilders of lassers. Met deze aanpak kunnen overheidsinstanties bedrijven op een neutrale manier kwalificeren en selecteren.
BCCA werkt aan de toekomst van de certificatie in de bouw.
Door de realiteit en de behoefte aan digitalisering van diensten, documenten en gegevens te integreren, is BCCA frontrunner in deze ontwikkeling en biedt haar sectoren de mogelijkheid op de informatie op de meest geschikte wijze aan te bieden. De organisatie evolueert duidelijk naar de digitalisering van uitwisselingen in de vorm van een digitale platform voor informatieverspreiding en monitoring van controles.
Duurzaamheid en circulariteit in de bouw spelen ook een steeds belangrijkere rol voor bouwheren, voorschrijvers of gebruikers. In deze context en in het kader van vrijwillige certificatie, werkt BCCA eraan om gepaste antwoorden te bieden met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering van werken en diensten.
Inspelen op specifieke vragen
Geconfronteerd met de aanzienlijke ontwikkeling van innovaties in de bouwsector en het verschijnen van nieuwe behoeften, zowel wat betreft het type bedieningselementen als de manier waarop deze worden uitgevoerd, zal BCCA altijd reageren op de specifieke verzoeken van de projecteigenaren en zich elke keer ontwikkelen, in dit opzicht, concepten op maat.

BCCA in cijfers

- 100 medewerkers

- 10 opleidings- & examencentra

- 50 laboratoria

- 10 inspectie- en evaluatie-instelligen

- 72 opleidings-dagen per jaar en 588 deelnemers

- 28 sectoren & 10 systemen

- Beheer van meer dan 9.500 certificaten, attesten en labels

- 300 verschillende certificatie-schema's & 597 nieuwe certificaten gepubliceerd op bcca.be

- 10.000 controleacties & 6.000 monsternemingen per jaar

- 12.8 Mio euros omzet 2020 & 90% van elektronische facturen.

Referenties