IFMA

Adres

IFMA

Pegasuslaan 5

B-1831 Diegem

Website

www.ifma.be

Email

mieke.loncke@ifma.be

Telefoonnummer

+32 (0)2 424 12 80

International Facility Management Association – IFMATM Belgium Chapter

Facility managers integreren voorafgaand aan bouwprojecten

 

Een interview met Mevr. Mieke LONCKE, Directrice van de IFMA

 

Wat zijn de kerncijfers en de doelstellingen van de IFMA?

Als beroepsvereniging voor facility managers in België is de IFMA in drie jaar tijd uitgegroeid van 500 naar bijna 1000 betalende leden. Dit bewijst de interesse van de onderwerpen die we aansnijden en de opleidingen die we aanbieden zowel in de soft facilities (schoonmaak, mobiliteit, enz.) als in de hard facilities (HVAC, verlichting, onderhoud, enz.). De IFMA heeft de ambitie om de modeldatabank in België te worden voor facility management, een zeer ruime activiteitensector. Ze positioneert zich eveneens als een netwerk waar ervaringsuitwisselingen tussen de facility managers mogelijk zijn, maar ook ontmoetingen tussen deze laatsten en leveranciers van facilitaire dienstverlening. We hopen op een betere erkenning door de facility managment sector maar ook door de media als expertise- en kenniscentrum. Ten slotte willen we meer leden aantrekken zodat we ze kunnen helpen om betere facility managers te worden.

 

Kan u ons de activiteiten van de werkgroepen van de IFMA schetsen?

Elk jaar behandelt een werkgroep één welbepaald thema. In 2013 heeft de werkgroep “Energie” een rapport ingediend over de hard facilities: het zal binnen een jaar hernomen en hernieuwd worden. In 2014 boog een werkgroep zich over de schoonmaak en in 2015 hebben we banden gesmeed tussen facility management en architectuur. In het rapport dat hierover verscheen hebben we elke fase van het bouw- of renovatieproces van een gebouw in detail beschreven en richtpunten aangegeven voor de facility managers. Hierdoor kunnen ze zich zeer vroeg ten volle in het proces integreren om zo de gebouwen makkelijk schoon te maken en te onderhouden. In 2016 zal een werkgroep rond restauratie (catering) gelanceerd worden. Het rapport van deze werken zal voorgesteld worden in 2017 tijdens een groot evenement rond catering. Graag vermeld ik dat al onze rapporten neutraal en objectief zijn.

 

Wie zijn uw leden?

De databank van de IFMA telt 6000 contacten, dus veel meer dan onze betalende leden. Het gaat om 70% facility managers en 30% handelaars, dus leveranciers van facilitaire dienstverlening. We vinden dit zelfde percentage terug in de evenementen en de opleidingen die we organiseren.  Onze leden schrijven zich persoonlijk in en de meeste zijn Vlamingen. Dit gezegd zijnde heeft de IFMA een Franstalig forum opgericht om het facility management in Franstalig België beter te leren kennen en meer Franstalige facility managers aan te trekken. 

 

Waaruit bestaat jullie opleidingsaanbod?

We bieden hier meerdere formules aan. Eerst en vooral organiseren we één keer per maand praktische halve dag-opleidingen die een actueel thema behandelen zoals de BIM (Building Information Modeling), duurzaam facility management, het financieel aspect van facility management, risk management, enz. We bieden ook 1-jarige postgraduaatopleidingen aan in het Nederlands en dit in samenwerking met Odisee en in het Frans met de medewerking van de HEPL, de Hogeschool van de Provincie Luik. Ten slotte zijn we samen met de Antwerp Management School (AMS) mee de drijvende kracht bij een masterclass in het Engels over strategisch facility management. Deze opleidingen worden onderwezen van september tot juni.

 

Kan u wat meer over de Facility Awards vertellen?

Deze awards, in het leven geroepen door de IFMA, belonen om beurt de Facility Manager of the year en het Facility Management Project of the year. In 2016 werd Guy Vanhoorde door de professionele jury uit de 10 finalisten verkozen tot Facility Manager of the year. Op de website van de IFMA en op de dag van de uitreiking van de Facility Award werd er ook een publieksstemming georganiseerd. In 2017 zal de Facility Award toegekend worden aan het Facility Management Project of the year onder 6 finalistenteams die voor hun opmerkelijke projecten worden geselecteerd. De Facility Awards zijn belangrijke momenten voor de IFMA: elke editie is een gelegenheid voor networking en een mediagebeuren waarop meer dan 350 personen aanwezig zijn.

 

Wat zijn momenteel voor facility managers de grote uitdagingen die ze moeten aannemen?

Sinds enkele jaren staan facility managers voor een enorme uitdaging: steeds hetzelfde niveau van facilitaire dienstverlening aanbieden aan steeds lagere kosten. Om deze uitdaging aan te gaan, herstructureert de sector zich door elektronische technologieën te integreren en informatietechnologieën (IT) zoals FMIS (facility management information system), BIM, die dezelfde tool aanbiedt voor architecten, fabrikanten en facility managers, of bijvoorbeeld de smart building. Bovendien zullen Belgische facility managers hun punten van voorbehoud tegenover de outsourcing en het integrated facility management (waar de dienstverlening en het management aan een externe onderneming worden toevertrouwd) moeten opheffen. Dat zal hun toelaten om interne hulpbronnen en soms beperkte bevoegdheden te compenseren, en dus ook de kosten te verlagen. Een winnende actie!

Referenties