Atenor

Adres

Atenor

Avenue Reine Astrid, 92

B-1310 La Hulpe

Website

www.atenor.eu

Email

info@atenor.eu

Telefoonnummer

+32 (0)2 387 22 99

ATENOR, flexibele en innovatieve speler in dienst van de stad in al zijn dimensies

Interview met Maral REGHABI,

International Marketing & Communication Director

Wat is de knowhow van ATENOR en welke waarden staan centraal?

ATENOR is een vastgoedpromotor met beursnotering op Euronext Brussels. De grootschalige projecten beantwoorden aan precieze criteria op het vlak van stadsplanning, economische efficiëntie en respect voor het milieu. ATENOR streeft een alternatieve manier na om de stad vorm te geven: een levendige stad waarin alle functies zijn verweven en waarin plaats is voor uitgebreide openbare ruimte en die voorziet in diensten en innovatieve voorzieningen voor de inwoners. Een stad die zijn verantwoordelijkheid neemt voor het milieu en volop focust op levenskwaliteit.

Hoe kijkt ATENOR aan tegen de klimaat- en maatschappelijke uitdagingen?

De opkomst van de generatie Y (de Millennials) en de digitalisering van de vastgoedsector hebben de manier waarop de stad wordt opgevat grondig gewijzigd. ATENOR speelt daar volop op in, in België en in negen andere Europese landen, met onder meer projecten in Luxemburg, Parijs, Lissabon, Den Haag, Düsseldorf, Warschau, Boedapest, Boekarest en ons toekomstige project in Londen.

Welke antwoorden bieden jullie op deze uitdagingen?

Ons credo is ‘Acting for cities’. Vanuit die visie streeft ATENOR naar een verlaging van de CO2-uitstoot en de vervuiling in de stad, alsook van de impact op het milieu. Daartegenover staat een verhoogde inzet van hernieuwbare energiebronnen en de omarming van innovatie en nieuwe technologieën. Om de vinger aan de pols te houden en evoluties op te volgen, heeft ATENOR ArchiLab opgericht. Deze denktank brengt experten met verschillende achtergronden samen. Zij brengen de trends in hedendaagse architectuur en innovatieve en duurzame technologieën in kaart. Via ArchiLab blijft ATENOR een voorloper in het inspelen op maatschappelijke wijzigingen en worden ideeën omgezet in concrete resultaten, zoals De Molens in Deinze (een ontwerp van Reiulf Ramstad Arkitekter, URA, B2AI en landschapsarchitect Arne Deruyter), Com’Unity in Bezons in de buurt van Parijs (SOM&SRA-Architects), WellBe in Lissabon (S+A et A2M) of Lakeside in Warschau (Grupa 5).

ATENOR streeft voor zijn projecten ook naar internationale certificering volgens twee van de hoogste standaarden: BREEAM (duurzame gebouwen met minimale milieu-impact) en Well (veiligheid en welzijn van bewoners). Meer in het algemeen toont ATENOR haar engagement ten aanzien van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Vandaag gaat heel veel aandacht naar veiligheid en welzijn en dus moeten we nadenken hoe we onze werkplekken kunnen aanpassen. In een tijd waarin we het hebben over het New Ways of Working, blijft ATENOR ervan overtuigd dat het kantoor de beste locatie is om creativiteit, motivatie en interactie te bevorderen. Het is een vertrouwde plek waar de indeling e n inrichting een positieve invloed op de productiviteit heeft.

Gaat jullie maatschappelijke betrokkenheid verder dan de vastgoedsector?

Zeker! In 2019 zetten we samen met fotograaf Benoît Feron de expo ‘Art for Cities’ op. Het idee was de verborgen wonderen van de stad te tonen aan de hand van streetart. Benoît Feron ging foto’s maken in bruisende steden waar ATENOR projecten ontwikkelt. De tentoonstelling toont hoe streetart bijdraagt aan de levendigheid van die steden. Na de edities in Brussel en Boedapest reist de tentoonstelling momenteel virtueel door Europa.

In 2020 plantte ATENOR samen met de Koninklijke Belgische Bouwmaatschappij ook symbolisch 2020 bomen. Deze actie was het begin de ‘Acting for the Future’ campagne en strekte zich uit tot in Luxemburg, Warschau, Boedapest en Boekarest. Deze actie loopt zeker nog door tot 2025.

We dragen ook respect voor diversiteit hoog in het vaandel. Een aantal van onze projecten richt zich dan ook op de toegankelijkheid voor en het gebruik door mensen met specifieke behoeften. In Boedapest worden al onze projecten opgezet volgens de criteria van Access4You, zodat het hoogste certificeringsniveau wordt behaald op het vlak van toegankelijkheid en functionaliteit.

Met ons magazine DivercityMag willen we tot slot een nieuwe manier promoten om naar de stad te kijken. Ideeën uitwisselen, wijken en generaties met elkaar verbinden en inzetten op de diversiteit die de rijkdom is van onze steden, vormen de basis om antwoorden te bieden op de uitdagingen waar alle grootsteden vandaag mee te maken krijgen.

Referenties