Atenor

Adres

Atenor

Avenue Reine Astrid, 92

B-1310 La Hulpe

Website

www.atenor.eu

Email

info@atenor.eu

Telefoonnummer

+32 (0)2 387 22 99

Veerkracht voor een duurzame stad

Interview met Maral REGHABI,

International Marketing & Communication Director

In het licht van de klimaatproblematiek en van de grote maatschappelijke uitdagingen draagt ATENOR meer dan ooit zijn credo “Handelen voor de stad” uit. Met concrete acties en hun duurzaam engagement voor de stad zijn het vandaag namelijk de bedrijven die een sleutelrol spelen in de transformatie van de stad.

Wat is de knowhow van ATENOR en welke waarden staan centraal?

ATENOR is een duurzame, internationale stadsontwikkelaar met beursnotering op Euronext Brussels. De grootschalige projecten beantwoorden aan precieze criteria op het vlak van stadsplanning, economische efficiëntie en respect voor het milieu. ATENOR geeft steden vorm op een alternatieve manier. Voor hen is de stad een levendige stad waarin alle functies verweven zijn, waarin veel plaats is voor openbare ruimte en waarin iedereen toegang krijgt tot innovatieve diensten en voorzieningen. Een milieuvriendelijke, aantrekkelijke en inclusieve stad waarin levenskwaliteit een absolute prioriteit is.

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de stad. Hoe ziet u die evolutie?

Een duurzame stad is een stad waarin de vier basisvormen van duurzaamheid in evenwicht zijn: economie, ecologie, samenleving en governance. Het zijn de vier pijlers van de duurzaamheidsstrategie van ATENOR: economische veerkracht, bijdrage aan het milieu, maatschappelijke impact en deugdelijk bestuur. Deze strategie sluit ook aan bij twee referentiekaders: de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties en de Europese Taxonomie.

Economische veerkracht staat centraal in de duurzaamheidsstrategie van ATENOR. Kunt u daar iets meer over vertellen?

Veranderen, zich aanpassen, flexibiliteit, de nodige acties ondernemen om terug te veren, te innoveren en te anticiperen door de signalen van de markt en de klanten op te pikken: daarin schuilt de kracht van een veerkrachtig bedrijf. Het is dan ook logisch dat ATENOR van economische veerkracht de eerste pijler van zijn duurzaamheidsstrategie heeft gemaakt. De drie andere pijlers ‒ milieu, maatschappij en governance (ESG) ‒ zijn geënt op deze eerste pijler en dragen concreet bij aan de waardecreatie. Bij ATENOR beschouwen we de ESG-criteria als een uitgelezen kans om inhoud te geven aan de strategie en de visie van ons bedrijf. Ze formaliseren de verantwoorde en duurzame aanpak die inherent is aan het DNA van onze onderneming.

Hoe creëren de projecten van ATENOR waarde voor de stad en voor de maatschappij?

De stad blijft groeien en wordt almaar complexer, maar tegelijk biedt de stad formidabele kansen. Vandaag leven er meer dan 7 miljard bewoners op aarde en voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid woont meer dan de helft van de bevolking in steden. In Europa is dat zelfs 77%. In 2030 zullen naar schatting bijna 5 miljard van de 8,3 miljard mensen in stedelijke gebieden wonen. In de tien Europese landen waar ATENOR actief is, zijn we een geëngageerde speler die duurzame waarde creëert voor de stad. Centraal in onze visie staan gemengde stadsprojecten die buurten dynamischer maken en de bewoners welzijn, veiligheid en comfort bieden. Projecten omringd door groene ruimte, gerenoveerde gebouwen waar circulariteit en innovatie hand in hand gaan, plaatsen om te wonen, te werken en te ontspannen, voor mooiere steden die zuiniger omspringen met fossiele brandstoffen, ‘bijna koolstofvrije’ gebouwen met almaar betere energieprestaties, die allemaal bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of met zachte mobiliteit. Afhankelijk van de bepalingen die op Europees niveau zullen worden vastgelegd, stelt ATENOR zich tot doel om voor al zijn investeringen, ontwerpen en uitgevoerde projecten vanaf 2022 in aanmerking komen voor de ‘taxonomy eligible’.

Hoe antwoorden jullie op deze uitdagingen?

Met wat wij ‘Smartitude’ noemen. Dat vraagt veel veerkracht, openheid voor innovatie en een blik gericht op groei, groei die de bestaande organisatie optimaliseert. Om dat te bereiken, moet ingezet worden op innovatie en op investeringen.

Ik geef graag drie voorbeelden die dit engagement illustreren.

- ATENOR heeft een eigen labo voor ideeën en projecten gecreëerd: ArchiLab. In deze ‘denk-en-doetank’ brengt ATENOR experts met verschillende achtergronden samen om het pad voor een duurzame toekomst uit te tekenen. Het is bijvoorbeeld binnen ArchiLab dat we bespreken welke innovaties, onder meer op het vlak van architectuur, de meest concrete antwoorden kunnen bieden op de ecologische, economische, technologische en maatschappelijke evoluties, en deze vervolgens implementeren.

- We luisteren naar de markt en naar de vraag van investeerders voor ‘groenere’ en maatschappelijk meer verantwoorde projecten. In 2021 heeft ATENOR zijn Green Finance Framework geïmplementeerd en zijn eerste Green Bond gelanceerd. In 2022 volgde een tweede Green Bond en die sloeg meteen aan. [SV(1] Deze financiële hefboom maakt het mogelijk om investeringen en ontwikkelingen daadwerkelijk te sturen naar technologieën, materialen en houdingen die echt duurzaam zijn.

- Om ons engagement en de transparantie van onze acties te benadrukken, zetten we bij ATENOR in op de BREEAM- en WELL-certificering van al onze projecten.

ATENOR integreert zijn duurzaamheidsbeleid en zijn ESG-engagement in de missie van de onderneming, zodat het credo “Handelen voor de stad” waarde blijft creëren voor de onderneming, voor de medewerkers, de partners en de samenleving.

Referenties