ATENOR

Adres

ATENOR

Avenue Reine Astrid, 92

B-1310 La Hulpe

Website

www.atenor.eu

Email

info@atenor.eu

Telefoonnummer

+32 (0)2 387 22 99

Duurzame stadsprojecten met respect voor het milieu

Interview met Julie WILLEM,

International Executive Manager en ArchiLab Director bij ATENOR

ATENOR zet sterk in op internationalisering. Kunt u daar iets meer over vertellen?

De 35 projecten (ongeveer 1.300.000 m²) uit onze portefeuille zijn verspreid over 16 steden in 10 Europese landen waar we lokale teams hebben opgezet. De verschillende manieren waarop zij te werk gaan en reageren op de crisissen van de laatste jaren (coronacrisis, klimaatcrisis, energiecrisis, financiële crisis…) zorgen ervoor dat we steeds veerkrachtiger worden en steeds beter kunnen anticiperen. We hebben de eerste stappen naar internationalisering gezet in 2016. Eerst in vijf landen en kort daarna in vijf bijkomende landen. Daarna volgde een consolidatiefase van de lokale teams met een symbolische mijlpaal in 2021: voor het eerst in onze geschiedenis hadden we toen meer medewerkers in het buitenland dan in België (120 in totaal).

Innoveren voor de stad van morgen is een andere prioriteit van ATENOR…

Absoluut! In 2018 hebben we met ArchiLab een eigen onderzoeklabo gecreëerd voor onze projecten. Deze denktank analyseert de innovaties en de markttrends in de landen waar we actief zijn. Dat helpt ons vervolgens om de manier waarop we vastgoed ontwikkelen bij te sturen. Deze expertise is zeer nuttig in het licht van een dubbele uitdaging: enerzijds de transformatie van een verouderd vastgoedbestand dat niet langer aangepast is aan de huidige manier van leven en werken en anderzijds de transformatie van steden in functie van de actuele milieunormen.

De verwarming, ventilatie, koeling en verlichting van gebouwen is verantwoordelijk voor 28 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie. Om dit percentage naar beneden te krijgen, brengt ATENOR in zijn waardeketen verschillende stappen (concept, ontwerp, vergunning, bouw, verkoop) samen om een verouderd gebouw om te vormen tot een gebouw dat futureproof is en beantwoordt aan de actuele milieuprestatienormen en de huidige levensstijl.

Neem nu het voorbeeld van kantoorruimtes: door de versnelde implementatie van hybride werken tijdens de lockdowns, de opkomst van de smartphone als nieuw bureau en de migratie van dossiers naar de cloud is een nieuwe behoefte ontstaan aan ruimtes waar de nadruk op samenwerking komt te liggen: vergaderzalen, gedeelde keukens… Dezelfde zoektocht naar levenskwaliteit herkennen we bij de transformatie van woningen, met onder andere meer buitenruimte, veel lichtinval…

Deze mutaties vragen om innovaties waartoe ArchiLab bijdraagt in samenwerking met bedrijven, universiteiten, experts en denktanks. De ambitie is om gebouwen te creëren die gebaseerd zijn op PropTech (vastgoedtechnologie die via artificiële intelligentie de digitalisering van de vastgoedsector mogelijk maakt en stimuleert), gebouwd worden met innovatieve materialen en uitgerust zijn oplossingen die even innovatief zijn op het vlak van energie. Deze gebouwen worden ontworpen met het oog op een maximale levensduur, waarbij het comfort en de aanpassing aan veranderende gewoontes gegarandeerd worden doorheen de volledige levenscyclus.

Bij onze ontwerpen houden we ook rekening met de bevolkingsdichtheid. Aangezien meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad woont, is de ontwikkeling van kwalitatieve steden een essentieel onderdeel van duurzaamheid. ATENOR levert een rechtstreekse bijdrage aan die noodzakelijke stadstransitie.  

ATENOR besteedt ook veel aandacht aan duurzaamheid. Hoe doen jullie dat concreet?

Onze duurzaamheidsstrategie is onlosmakelijk verbonden met onze aandacht voor internationalisering en innovatie. Ons duurzaamheidsbeleid steunt op vier pijlers, met telkens duidelijke doelstellingen: economische veerkracht, ecologische bijdrage, maatschappelijke impact en uitgebreide governance. De doelstellingen van de pijler ‘ecologische bijdrage’ zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van koolstofneutrale gebouwen op het vlak van verwarming, ventilatie, koeling en verlichting, de optimalisatie van de energieprestaties, de verdere ontwikkeling van circulariteit en renovatie, maar ook de keuze voor stadscentra die zeer goed samengaan met zachte mobiliteit. Dit alles sluit goed aan op de nieuwe gids voor duurzaam bouwen die de Europese Unie heeft uitgewerkt in het kader van de Green Deal. Zo stemmen we onze projecten in de designfase af op de technische criteria van de ‘Europese taxonomie’. Daarnaast zijn we bij ATENOR ook trots op onze score van 96 procent (5 sterren) en onze erkenning als een van de twaalf sectorleiders in de editie 2022 van de GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), waaraan 1820 bedrijven uit 74 landen deelnamen. Het is een duidelijke erkenning van ons engagement voor milieukwaliteit en duurzaamheid!  

Referenties