Schellen Architecten bvba

Adres

Schellen Architecten bvba

Dorp 71 Bonheiden

2820 Bonheiden

Website

http://www.schellen.be

Email

info@schellen.be

Telefoonnummer

+32 (0) 15 42 05 25

Onze visie

Onze passie is het gedreven streven naar hedendaagse, waardevolle, functionele en duurzame architectuur die past in de omgeving.

De beleving van ruimte en licht op de plaats waar men woont en werkt heeft immers een fundamentele en directe invloed heeft op de levenskwaliteit en gevoelstoestand van de gebruiker. Wij zijn steeds op zoek naar een architectuur waarin de mens centraal staat en waar techniek en emotie samen komen.

Onze werkwijze:

Onze architectuur beheerst en combineert technische expertise, onafhankelijke en klantvriendelijke service, het omgaan met economische realiteit en een inspirerende artistieke visie. Hierbij staan professionaliteit, efficiëntie, tijd- en kostenbeheersing en een flexibele proactieve houding voorop. Wij bieden steeds een integrale oplossing.

Het concept van onze ontwerpen groeit steeds vanuit een combinatie van de studie van verschillende invloeden en de analyse van de randvoorwaarden. Deze ontwerpbenadering is zowel rationeel als intuïtief. Hoe complexer dit denkspel, hoe groter de uitdaging.

- Een empathische lezing van het eisenprogramma en de behoeftes van eigenaars, uitbaters, gebruikers, bewoners en ontwikkelaars met de belevingswaarde als leidraad.
- Een antwoord bieden op zowel de directe omgeving als de ruimere contextstedenbouwkundig, sociaal, ecologisch en economisch.
- Elk project kent een optimaal evenwicht tussen bouwtechnische expertise, creativiteit en innovatie.
- Onze gebouwen zijn duurzaam in de ruimste zin van het woord en vertalen de sociale, economische en ecologische dimensies van duurzaamheid in een 10-tal prioriteiten.

Onze werkdomein:

Schellen Architecten brengt uw ideeën en wensen tot leven. Met meer dan 30 jaar ervaring, zowel in de particuliere woningbouw van individuele en meergezinswoningen als in grootschalige projecten zoals kantoren, bedrijfsgebouwen, zorgcentra, scholen en sportinfrastructuur. Dit op verschillende schaalniveaus: van de klink van de deur tot een volledig bouwblok.

Ons team:

Midden jaren tachtig richtte Reginald Schellen het architectenbureau op. Meer dan dertig jaar later maakt ook zijn zoon Pieterjan deel uit van het dynamische team van 11 vaste en gemotiveerde medewerkers dat samengesteld is uit ingenieur-architecten, architecten en interieurarchitecten. In de wetenschap dat de opvolging verzekerd is, reiken de ambities – ook letterlijk – hoger dan ooit. Door de compacte omvang en brede expertise zijn we slagvaardig en hebben we een breed netwerk van professionals.

Realisaties